Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:134
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2009, vol. 81, br. 5, str. 159-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 28/07/2009
doi: 10.5937/gakv0905159G
Jedno pogrešno shvatanje ustavnih odredaba o stupanju zakona na snagu
nema

Sažetak

Autor prvo iznosi nekoliko opštih zapažanja o stupanju na snagu zakona i drugih pravnih propisa, da bi potom ukazao na jedno pogrešno shvatanje ustavnih odredaba o tome pitanju, koje je u poslednje vreme široko prihvaćeno u domaćoj zakonodavnoj praksi. Problem vidi u tome što u slučajevima pojedinih opštih pravnih akata zakonodavac, pored vremena stupanja propisa na snagu, posebno određuje još i vreme početka njihove primene, što ustav ne poznaje. Autor smatra, da ta dva momenta zakonodavac potpuno pogrešno odvaja da se oni uvek moraju poklapati i nastupati istovremeno, dakle, da ne mogu da postoje pravni propisi koji su na snazi, a da se ne primenjuju i nemaju nikakvo pravno dejstvo. Pravilnim tumačenjem ustavnih odredaba zakonodavac bi mogao, kad je to potrebno, da posle objavljivanja zakona, na duže vreme odloži njegovo stupanje na snagu, ali ne i da zakonima koje je uveo u pravni život odlaže primenu. Takve propise, prema mišljenju autora, treba tretirati kao da još nisu stupili na snagu, uprkos tome što u njihovim završnim odredbama stoji da su stupili na snagu. Klauzulu o stupanju na snagu koju ti zakoni sadrže, prema mišljenju autora treba tretirati kao pravnotehničku grešku zakonodavca. Proglašavati ih važećim zakonima koji se ne primenjuju proizvodi niz štetnih posledica.

Ključne reči

ustav; zakon; važenje zakona; objavljivanje zakona; stupanje zakona na snagu; početak primene zakona; vacatio legis; postupak donošenja zakona; princip legatiteta; krivično zakonodavstvo

Reference

*** (1991) Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju Službenog glasnika Republike Srbije. Sl. glasnik RS, 72
*** (2006) Pravila o normativno-pravnoj tehnici za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske. Sl. glasnik Republike Srpske, 16
Blagojević, M. (2006) Problem vremenskog početka zakona u Bosni i Hercegovini. Izbor sudske prakse, 10. i 11
Đurković, Đ. (1986) Stupanje zakona na snagu. Pravo - teorija i praksa, 9, str. 28-35
Jovanović, D.B. (1923) Donošenje zakona. Beograd
Lukić, R.D., Košutić, B.P. (2007) Uvod u pravo. Beograd: Naučna knjiga
Maljković, B. (1997) Vremensko važenje zakona. Pravo - teorija i praksa, vol. 14, br. 6, str. 3-14
Marković, B.S. (1930) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Milosavljević, O. (2004) Donošenje, stupanje na snagu i povratno dejstvo opšteg akta. Pravna praksa, 2, str. 16-18
Milosavljević, O. (2007) Stupanje na snagu i povratno dejstvo opštih akata. Pravna praksa, Ljubljana, 1, str. 5-9
Nenadić, B. (2005) Vacatio legis u pravnom sistemu Republike Srbije. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 91, br. 1-2, str. 81-109
Pajvančić, M. (2008) Parlamentarno pravo. Beograd: M. Pajvančić
Škulić, M. (2007) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Taranovski, F. (1923) Enciklopedija prava. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Trninić, D. (1988) Objavljivanje, stupanje na snagu i povratno dejstvo zakona drugih propisa i opštih akata. Pravo - teorija i praksa, 1, str. 112-122
Vasić, R.R., Čavoški, K.S. (1996) Uvod u pravo. Beograd: Draganić, II, 79-80
Vukadinović, V., Vukadinović, G. (2005) Teorija države i prava. Novi Sad, II
Živanović, T. (1967) Zakonski izvori krivičnog prava Srbije i istorijski razvoj njegov i njenog krivičnog pravosuđa od 1804. do 1865. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU