Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 43, br. 3-6, str. 131-134
Marketing orijentacija proizvodnje hrane u funkciji unapređenja ishrane
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: households' consumption; non-agricultural households; agricultural households; mixed households
Sažetak
Cilj ovog rada je da ukaže na činjenicu da je ishrana rezultanta nutritivnih potreba ekonomskih mogućnosti i mnogih drugih činilaca među kojima marketing strategija i taktika imaju sve vidljiviju ulogu. Izvor podataka usmerio je ova istraživanja na ishranu u domaćinstvu. Istraživanja su obavljana na osnovu podataka Ankete o potrošnji domaćinstava za SR Jugoslaviju Saveznog zavoda za statistiku. Jasno se uočavaju razlike u potrošnji između ne poljoprivrednih i poljoprivrednih domaćinstava. Najveće razlike u potrošnji poljoprivrednih u odnosu na ispitivana domaćinstva ispoljavaju se u potrošnji hleba, brašna, masnoća, mesa, jaja i mleka. Motivacija za kupovinu određenog prehrambenog proizvoda su psihološke vrednosti zadovoljstvo, ukus, stepen pripremljenosti i sigurnost sa stanovišta zdravstvene ispravnosti hrane. Sociodemografski faktori mnogo utiču na izbor proizvoda jer polna, starosna struktura, obrazovanje i pripadnost određenoj naciji, socijalni i kulturni nivo itekako utiču na motivaciju i vrednovanje pojedinih prehrambenih proizvoda. Marketing poslovna orijentacija privrednog subjekta počinje s potrošačem radi prilagođavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda njegovim zahtevima i završava se s potrošačem odnosno kupcem.
Reference
Božidarević, D., Vlahović, B., Mirilov, M., Žižić, R. (1995) Ishrana stanovništva - potrošnja kao činilac razvoja agroindustrijske proizvodnje. u: Kongres o proizvodnji ljudske hrane u Jugoslaviji (IV), Stočarska proizvodnja, prerada, kvalitet, promet, ekonomika i zaštita životne sredine, 10-12. okt, Beograd, Zbornik referata, Beograd: Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, vol. 1, str. 123-37
Božidarević, D. (1995) Marketing as a Business Concept of Agricultural Commodity Producers in Yugoslavia. u: 44th Seminar of the European Association of Agricultural Economics, Thessaloniki
Božidarević, D., Vlahović, B., Salai, S. (1999) The consumption of agricultural food products in Yugoslavia as the factor of agricultural development. Thessaloniki
Božidarević, D., Nikolić-Đorić, E. (2001) Agricultural food products consumption in Yugoslav agricultural households. u: Georgikon Napok,(XLIII), Kesthely
Kovačić, Z.J. (1994) Multivarijaciona analiza. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.