Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 127, str. 51-65
Etika narativa sećanja i svedočanstva - Balkanski rat na filmu
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149004: Umetnost i mediji u funkciji evropskih integracija - Srbija 2000-2010

Sažetak
Esej razmatra dva pitanja: opšte pitanje etike filma kao medija svedočanstva i sećanja, odnosno posebno pitanje etike sećanja, svedočanstva, svedočenja i tumačenja rata u filmovima na tlu bivše Jugoslavije. Studije slučaja su filmovi: Harisonovo cveće, Četvrti čovek, Lovačka družina i Oluja. Etički 'rad' tekstova sećanja i svedočenja odgovara na probleme definisanja krivice, odgovornosti, istine o prirodi sukoba, mogućnosti pomirenja i oproštaja.
Reference
Bart, R. (1993) Svetla komora nota o fotografiji. Beograd: Rad
Bazen, A. (1967) Šta je film?. Beograd: Institut za film
Daković, N.M. (2008) Balkan kao (filmski) žanr slika, tekst, nacija. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Deleuze, G., Guattari, F. (1983) Anti-Oedipus capitalism and Schisophrenia. Minneappolis: University of Minnesota Press
Hoskins, A. (2009) The mediatization of memory. u: Garde-Hansen J., Hoskins A., Reading A. [ur.] Save As.. Digital Memories, Basingstoke: Palgrave Macmillan
Kolšek, K., Ransijer, Ž. (2009) Estetika kao politika. u: Šuvakovic M., Erjavec A. [ur.] Figure u pokretu: Savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, Beograd: Vujičić kolekcija
Krakauer, Z. (1974) Priroda filma, oslobađanje fizičke realnosti. Beograd: Institut za film, I-II
Lipsitz, G. (2001) Time passages: Collective memory and American popular culture. Minnesota, Minneapolis
Nora, P. (1984-1992) Les Lieux de mémoire. Paris: Gallimard, seven volumes
Rodowick, D.N. (2007) The virtual life of film. Harvard: Harvard UP
Saxton, L. (2008) Haunted images: Film, ethnics, testimony and the holocaust. London: Wallflower Press
Silverman, K. (1992) Male subjectivity at the margins. London-New York: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.