Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 128, str. 86-112
Koncept kreativnih gradova iz ekonomske perspektive
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Koncentracija ekonomske aktivnosti u prostoru, naročito u gradovima, posebno je izražena tokom procesa globalizacije. Iako su postojala očekivanja da će proces liberalizacije i snižavanje troškova trgovine doprineti većoj disperziji proizvodnje i ljudi, u praksi se dogodilo suprotno. Broj velikih, milionskih, urbanih centara je u porastu, kao i broj stanovnika u njima. Jedan od mogućih razloga zbog kojeg se proizvodnja, bogatstvo i ljudi koncentrišu u gradovima jeste evolucija poslovne filozofije koja se dešavala paralelno sa procesom globalizacije. Ekonomija znanja i ideja zamenila je tradicionalne koncepte. Stvorena je tzv. kreativna era u kojoj danas živimo. Gradovi postaju kreativni centri i mesta u kojima se generiše ekonomski rast, a ponajviše zahvaljujući velikom broju kreativnih ljudi (pripadnicima kreativne klase) koji su odabrali da žive i rade u modernim urbanim sredinama. Kreativni gradovi jesu oni koji uspevaju da privuku i zadrže talente. Ključni faktor u pomenutom procesu jeste (ne)postojanje tolerancije.
Reference
*** (2009) World Development Report Reshaping Economic Geography. Washington: The World Bank
Devetaković, S., Jovanović-Gavrilović, B., Rikalović, G. (2008) Nacionalna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Dragutinović, D., Filipović, M., Cvetanović, S. (2005) Teorija privrednog rasta i razvoja. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Florida, R. (2007) The flight of the creative class. New York: Harper Collins Publishers
Florida, R. (2002) The rise of the creative class. Melbourne: Pluto Press Australia
Florida, R. (2008) Who’s your City. New York: Basic Books
Florida, R.L. (2005) Cities and the creative class. New York: Routledge
Glaeser, E. Review on Richard Florida’s The rise of the creative class. 02.maj 2010., http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/GlaeserReview.pdf
Glaeser, E.L. (1998) Are cities dying?. Journal of Economic Perspectives, Volume 12, Number 2, Spring str. 139-160
Hall, P. (2000) Creative Cities and Economic Development. Urban Studies, 37(4): 639-649
Jacobs, J. (1969) The economy of cities. New York-London: Random House
Jacobs, J. (1984) Cities and the wealth of nations. New York-London: Random House
Junarsin, E. Creativity and competitiveness. 07.05.2010., http://globalization.icaap.org/content/v8.1/Junarsin.pdf
Landry, C. (2006) Lineages of the Creative City. Research Journal for Creative Cities / RJCC, vol. 1, br. 1, str. 15-23
Landry, C. (2000) The Creative City: A toolkit for urban innovators. London, Sterling, VA: Earthscan Publications
Lucas, R.E. (1988) On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42
Mccann, E.J. (2007) Inequality and politics in the creative City -region: Questions of livability and state strategy. International Journal of Urban and Regional Research, DOI:10.1111/j.1468, Volume 31.1
Murray, G., Baeker, G. (2006) Culture + Place = Wealth Creation. u: Municipal World, str. 13-16
Pike, A., Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. (2006) Local and regional development. London: Routledge
Rikalović, G. (2008) Teorijsko-metodološki pristup kreativnom kapitalu. u: Rikalović G., Jovanović Gavrilović B. [ur.] Ekonomska politika i privredni razvoj, tematski zbornik, Beograd: CID
Smith, R., Warfield, K. (2008) The Creative City: A matter of values. u: Cooke P., Lazzaretti L. [ur.] Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economics Development, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc
Stimson, R., Stough, R., Brian, R. (2006) Regional economic development: Analysis and planning strategy. New York: Springer
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2011.