Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 133, str. 258-275
Klasični holivudski film i njegove modifikacije posle 1960. godine
Univerzitet Singidunum, Akademija lepih umetnosti, Beograd
Ključne reči: Holivud; klasični film; narativ; stil; Bordvel
Sažetak
Široko je rasprostranjeno gledište da je klasični holivudski film, kao splet narativnih i stilističkih odlika, bio formiran već oko 1917. godine i da je relativno nepromenjen ostao do 60-ih godina prošlog veka. Šta se desilo posle toga? Postoje oprečna mišljenja među teoretičarima i istoričarima filma po ovom pitanju. Ovaj rad će izložiti osnovne karakteristike klasičnog holivudskog filma i na nekoliko primera objasniti kako on funkcioniše. Videćemo šta je bilo presudno za popularnost ove forme ne samo u SAD već i širom sveta. Takođe, osvrnućemo se na razvoj holivudskog narativnog filma u nekoliko poslednjih decenija i prikazati različite teorijske pristupe promenama koje su nastale u ovom periodu i pokušati da damo naše viđenje njihovih odlika.
Reference
Bazin, A. (1967) La Politique des auteurs. u: Graham P. [ur.] The new wave, New York, str. 143-154
Bordwell, D., Steiger, J., Thompson, K. (1991) The classical Hollywood cinema. London
Bordwell, D. (2006) The way Hollywood tells it. Berkeley - Los Angeles
Bordwell, D. (1988) Narration in the fiction film. London-New York, itd: Routledge
Cowie, E. (1998) Storytelling: Classical Hollywood cinema and classical narrative. u: Neale S., Smith M. [ur.] Contemporary Hollywood cinema, London, str. 188
Dixon, W.W. (2001) Twenty-five reasons why its all over. u: Lewis J. [ur.] The end of cinema as we know it: American film in the nineties, New York, str. 363
Haut-Pré, A. (1925) Les moving pictures américaines. Ciné-revue, br. 32, str. 10
Mukařovský, J. (1977) The aesthetic norm. u: Burbank J., Steiner P. [ur.] Structure, sign, and function, New Haven, str. 49-54
Salt, B. (1992) Film style and technology: History and analysis. London
Schaz, T. (1993) The new Hollywood. u: Collins J., Radner H., Collins A.P. [ur.] Film Theory Goes to the Movies, London, str. 23
Zahar, M., Burret, D. (1926) Une visite á Jean Renoir. Cinéa-Ciné pour tous, br. 59, str. 15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133258M
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.