Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Kultura
2012, br. 137, str. 194-209
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 18/03/2013
doi: 10.5937/kultura1237194M
Studentska percepcija uloge kulture i kulturnog nasleđa u formiranju nacionalnog brenda
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

Projekat

Srbi i Srbija u jugoslovenskom i međunarodnom kontekstu: unutrašnji razvitak i položaj u evropskoj/svetskoj zajednici (MPNTR - 47027)
Geografija Srbije (MPNTR - 47007)

Sažetak

Ovaj rad se bavi nacionalnim brendom kao skupom misli, osećanja i slika koji određene zainteresovane kategorije mogu imati o svojoj ili o nekoj drugoj zemlji. U radu se analiziraju činioci kojima se ta slika gradi, kao i brojne ekonomske i političke posledice koje jednoj zemlji donosi pozitivan nacionalni brend. Posebno je prikazano kako studenti, kao progresivna snaga društva i budući lideri, vide ulogu kulture i kulturnog nasleđa u popravljanju slike koja o Srbiji postoji u svetu.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Raspao se Savet za promociju Srbije. Taboo, br. 104, 12. mart
Anholt, S. (2005) Nation brand as context and reputation. Place Branding & Public Diplomacy, 1, 3
Clifton, R., i dr. (2003) Brands and branding. New York: Bloomberg Press
Ilić, M. (1966) Sociologija kulture i umetnosti. Beograd: Institut društvenih nauka
Klajn, I., Šipka, M. (2006) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Kotler, P., Gertner, D. (2002) Country as brand, product and beyond: a place marketing and brand management perspectice. u: Morgan N., Pritchard A. i Pride R., [ur.] Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann
Kroeber, A.L., Kluckhohn, C. (1952) Culture - a critical review of concepts and definitions. New York: Vintage Books
Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Ristović, M. (2003) Crni Petar i balkanski razbojnici - Balkan i Srbija u nemačkim satiričnim časopisima. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Selesković, M.T. (1996) Srbija u nemačkom javnom mnjenju od 1914. do 1918. Beograd
Simeunović-Bajić, N. (2012) Medijsko (re)konstruisanje jugoslovenskog kulturnog nasleđa i kolektivnog pamćenja - slučaj Dana mladosti. u: Kovačević I. [ur.] Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu, Beograd: Filozofski fakultet, SGC