Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 143, str. 251-272
Obrazovne aspiracije studentske omladine u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za sociologiju
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Ključne reči: visoko obrazovanje; visoke škole strukovnih studija; studenti; obrazovne aspiracije
Sažetak
U radu se prezentuju rezultati empirijskog istraživanja sprovedenog 2009. godine, na uzorku od 985 studenata visokih škola strukovnih studija (30), u 28 gradova u Srbiji, sa ciljem utvrđivanja odnosa koji postoje između određenih elemenata socijalnog porekla studenata visokih škola strukovnih studija i njihovih obrazovnih, profesionalnih i životnih aspiracija. Istraživanje je pokazalo da postoji visoka socijalna diferenciranost visokih škola strukovnih studija, odnosno jasno izdvajanje veće zastupljenosti studenata koji su poreklom iz nižih i srednjih društvenih slojeva. U tom smislu, školovanje na visokoškolskom nivou ovoj generaciji mladih ljudi bi trebalo da omogući ne samo sticanje znanja, koje je potrebno za obavljanje složenih poslova, nego i više društvene pozicije u odnosu na generaciju roditelja (radnici) i praroditelja (poljoprivrednici). Utvrđivanje socijalnog porekla poslužilo je kao pledoaje za 'otkrivanje' perspektiva i aspiracija studentske omladine u vezi sa njenom budućnošću.
Reference
Adler, A. (1984) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Matica srpska
Dirkem, E. (1981) Vaspitanje i sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Đurić, T.R. (1990) Profesionalna interesovanja i izbor zanimanja. Valjevo: Milić Rakić
Fragudaki, A. (1994) Teorije o društvenim nejednakostima u školi. Teme, vol. 17, br. 1-2, str. 73-89
Gamoran, A. (2001) American Schooling and Educational Inequality: A Forecast for the 21st Century. Sociology of Education, 74: 135
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing
Ilišin, V. (2008) Skica za sociološki portret zagrebačkih studenata: uvod u istraživanje hrvatskih studenata danas. Sociologija i prostor, 46; 4, 181/182, 221-240
Ilišin, V., i drugi (2013) Mladi u vremenu krize. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, http://www.idi.hr/ images/ stories/ publikacije/ mladi_ uvk. Pdf, (pristup, februar 2014)
Kerckhoff, A.C. (2001) Education and Social Stratification Processes in Comparative Perspective. Sociology of Education, 74: 3
Marković-, K.S. (2010) Seoska omladina obrazovnom putanjom do autostrade. u: Đorđević B.D., Kostadinović G.A., Mitrović R.Lj. [ur.] Od putanje do autostrade - Spomenica Jovana Ćirića, Niš: JUNIR
Marković-Krstić, S. (2010) Socijalno poreklo studentske omladine, uspeh u školovanju i izbor studijskih programa visokih škola strukovnih studija. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, doktorska disertacija
Mojić, D. (2012) Obrazovani i nezaposleni - oblikovanje radnih biografija mladih. u: Tomanović S., i drugi [ur.] Mladi - naša sadašnjost - Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji, Beograd: Čigoja štampa
Mojić, D. (2012) Između sela i grada. Mladi u Srbiji u prvoj deceniji trećeg milenijuma. Beograd: Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu
Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Sorokina, D.N. (2004) Obrazovanie v sovremennom mire (sociologičeskij analiz). Moskva: Ekonomika i finansi
Spring, J. (1976) The Sorting Machine. New York: David McKay
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1443251m
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2014.