Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, br. 151, str. 88-118
Kulturni koreni srpske kafane
Narodni muzej, Zaječar
Ključne reči: slobodno vreme; srpska kafana; zapadna civilizacija; orijentalna civilizacija; balkanska civilizacija; srpska kultura
Sažetak
U uvodnom delu ovog rada daju se psihološke i kulturološke osnove ugostiteljskih objekata, sa ciljem da se u opštečovečanskom kontekstu sagleda mesto originalnog kulturnog fenomena označenog kao srpska kafana. Potom se, u glavnom delu rada daje analiza porekla pojedinih kulturnih jedinica od kojih se sastoji srpska kafana kao složena i slojevita kulturna činjenica, sa ciljem da se pokažu njeni kulturni koreni. Analiza pokazuje da je ona jedinstveni proizvod specifičnog spoja zapadnoevropskih, orijentalnih, autohtonih balkanskih, istočnoevropskih i originalnih srpskih kulturnih elemenata. Reč je o instituciji od nacionalnog značaja, kako zbog njene uloge u nacionalnoj prošlosti tako i zbog toga što predstavlja turistički brend. Zato treba planski raditi na njenom negovanju, unapređenju i turističkom valorizovanju.
Reference
Adamovski, J. (2012) Iezičko-kulturni lik krčme u poljskim poslovicama. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 359-376
Božović, R. (1993) Dokolica. u: Matić M [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija, str. 251-255
Brouček, S. (2012) Krčma kao češka pojava. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 183-201
Dias, L. (2012) Taverne, sedeljke i kafane. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 229-230
Diga, Ž. (2007) Kulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20. vek. Beograd: Clio
Dimitrova, N. (2012) Kafana/krčma - svratište asfaltne iuxeligeucije (vizije međuratnog bugarskog autoritarizma). u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 488
Dizdarević, Z. (2012) U bosanskoj kafani. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 533-534
Đorđević, D.B. (2011) Kazuj krčmo Džerimo - periferijska kafana i okolo nje. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, D.B. (2012) Kafanologija. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, D.B. (2014) Kafanološki astal. Novi Sad: Prometej
Đorđević, T. (1984) Naš narodni život 2, Beograd. Beograd: Prosveta
Đorđević, T.R. (1984) Naš narodni život. Beograd, itd: Prosveta, 3
Đurković, M. (2012) Potkultura splavova u Beogradu. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 253-266
Elezović, G. (2012) Kafa i kafana na Balkanskom poluostrvu. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 319-332
Foks, K. (2012) Govor paba. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 233-252
Godina, G.M. (2012) Mariborske kafane u periodu 1900-1940. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 337 348
Hofman, A. (2012) Kafanske pevačice: muzika, rod i subjektivnost u socijalističkoj Jugoslaviji. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 431-432
Hristov, P. (2012) Krčma u bugarskom selu - kuća đavola ili društvena iistitucija. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 371-376
Koković, D. (2012) Kafanski obrasci boemije: između racionalnog diskursa i epidemije iracionalnog. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 267-274
Kovačević, I. (2012) Tri kafanska rituala. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik
Krstić, D. (2015) Zaječar: pogled na jedan provincijalni i pogranični grad u Srbiji. Glasnik Etnografskog instituta SANU, LXIII, sveska 1, str. 111-112
Krstić, D. (2012) Muzika zaječarskih kafana: istorijsko-kulturološki pogled. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 391 418
Krstić, D. (2016) Brendiranje regionalnih identiteta Torlaci u kulturnom turizmu severozapadne Bugarske i istočne Srbije. u: Izvestija, Gabrovo: Regionalen istoričeski muzej, III, u štampi
Ljubinović, Lj.P. (1979) Pregled razvoja zanatstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma (kapitalistički period 1833-1944). u: Zaječarski zbornik, Zaječar: Matična biblioteka Svetozar Markovič, I
Orel, K. (2012) Srednja Evropa. Beograd: Klio
Stojanović, D. (2012) Kafane kao temelj civilnog društva u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, T. (1995) Balkanska civilizacija. Beograd: Centar za geopoetiku
Škaljić, A. (1989) Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost, šesto izdanje
Šuvaković, U. (2012) Politička funkcija kafane u srpskom društvu. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik
Tadić, Lj. (1993) Sloboda. u: Matić, M [ur.] Enciklopedija političke kulturę, Beograd: Savremena administracija
Tirnanić, B. (2012) Beograd za početnike. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik
Tolstoj, I. (1982) Srpskohrvatsko-ruski rečnik. Moskva: Izdatelstvo Russkij jazyk, Izdanie pjatoe stereotipnoe
Trajković, V. (2012) Orijentalni ples i kafana. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik
van der Port, M. (2012) Samo Srbin može razumeti Srbe. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik, str. 452 453
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1651088K
objavljen u SCIndeksu: 09.12.2016.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Užice (2011)
Tragovi srpskog folklora u književnom delu Vladana Đorđevića
Kostić Ljiljana

Kultura (2016)
Kafana u ravničarskom selu - od bircuza do kafića
Šljukić Srđan, i dr.

Kultura (2016)
Kafanski imenoslov
Bogdanović N.R., i dr.

prikaži sve [33]