Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Medicinski pregled
2004, vol. 57, br. 5-6, str. 289-291
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.2298/MPNS0406289M


Lažna aneurizma posle artroskopske meniscektomije kolena
Klinički centar Novi Sad

Sažetak

Artroskopija kolena je široko rasprostanjena hirurška procedura sa malim procentom komplikacija. Povrede krvnih sudova su neuobičajene i retke i predstavljaju manje od 1% svih artroskopskih komplikacija. U periodu od 1990. do 2004. godine urađeno je 2100 artroskopskih operacija kolena i samo u jednom slučaju smo imali povredu krvnog suda. Do sada su opisane samo četiri povrede, odnosno lažne aneurizme donje spoljašnje arterije kolena posle artroskopije kolena. Realna mogućnost njenog povređivanja postoji zbog toga što se ona pruža blago iznad i paralelno sa spoljašnjom zglobnom pukotinom kolena tačno na mestu anterolateralnog artroskopskog ulaska. Pošto je ovo najčešće korišćen artroskopski ulazak kolenu, njene povrede su verovatne češće ali se klinički ne manifestuju. Dijagnostika ove komplikacije je jednostavna nalaženjem pulsirajućeg tumefakta u predelu rane od artroskopskog ulaska, a definitivno se potvrđuje angiografijom. Manja učestalost ove povrede ne utiče na korišćenje anterolateralnog artroskopskog pristupa i samo u slučaju postojanja ove komplikacije potrebno je uraditi reviziju rane i ligaturu arterije, bez uticaja na konačni rezultat lečenja.

Ključne reči

Reference

Armato, D.P., Czamecki, D. (1990) Geniculate artery pseudoaneurysm: A rare complication of arthroscopic surgery. Am J Roentgenol / AJR, 155(3): 659
Beck, D.E., Robinson, J.G., Hallet, J. (1976) Popliteal artery pseudoaneurysm following artroscopy. J Trauma, 26, str. 87-9
Behamou, A.D., Natali, J. (1978) 125 cas de traumatismes vasculaires iatrogenes. Concours Med, 100, str. 7504-8
Crowley, J.G., Masterson, R. (1984) Popliteal arteriovenous fistula following meniscectomy. J Trauma, 24(2): 164-5
de Lee, J. (1985) Complications of arthroscopy and arthroscopic surgery: Results of a national survey. Committee on Complications of Arthroscopy Association of North America. Arthroscopy, 1(4): 214-20
Eisenbeis, K., Ernst, S., Mockwitz, J. (2002) Aneurysma spurium nach kniegelenkarthroskopie-eine seltene komplikation. Arthroskopie, 15, str. 153-5
Guy, R.J., Spalding, T.J., Jarvis, L.J. (1993) Pseudoaneurysm after arthroscopy of the knee. A case report. Clin Orthop, (295): 214-7
Jeffries, J.T., Gainor, B.J., Allen, W.C., Cikrit, D. (1987) Injury to the popliteal artery as a complication of arthroscopic surgery. A report of two cases. J Bone Joint Surg Am, 69(5): 783-5
Johnson, L.L. (1986) Arthroscopic surgery: Principles and practice. St. Louis, MO, itd: Mosby
Kiss, H., Drekonja, T., Grethen, C., Dorn, U. (2001) Postoperative aneurysm of the popliteal artery after arthroscopic meniscectomy. Arthroscopy, 17, str. 203-5
Lafontaine, M., Khoury, A. (1997) False aneurysm of the knee after arthroscopy. Acta Orthop Belg, 63(3): 215-7
Manning, M.P., Marschal, J.H. (1987) Aneurysm after artroscopy. J Bone Joint Surg Am, 69B:151
Milankov, M., Jovanović, A., Miličić, A., Savić, D., Stanković, M., Kecojević, V., Vukosav, B. (2000) Artroskopija kolena - 'hirurgija bez komplikacija'. Medicinski pregled, vol. 53, br. 3-4, str. 187-192
Omary, R., Stulberg, S.D., Vogelzang, R.L. (1991) Therapeutic embolization of false aneurysms of the superior medial genicular artery after operations on the knee. A report of two cases. J Bone Joint Surg Am, 73(8): 1257-9
Rifaat, M.A., Massould, A.F., Shafie, M.B. (1969) Post-operative aneurysm of the descending genicular artery presenting as a pulsating haemarthrosis of the knee. J Bone Joint Surg Br, 51(3): 506-7
Sarrosa, E.A., Ogilvie-Harris, D.J. (1997) Pseudoaneurysm as a complication of knee arthroscopy. Arthroscopy, 13(5): 644-5
Small, N.C. (1993) Complications in arthroscopic surgery of the knee and shoulder. Orthopedics, 16(9): 985-8
Small, N.C. (1986) Complications in arthroscopy: the knee and other joints. Committee on Complications of the Arthroscopy Association of North America. Arthroscopy, 2(4): 253-8
Tozzi, A., Ferri, E., Serrao, E., Colonna, M., de Marco, P., Mangialardi, N. (1996) Pseudoaneurysm of the descending genicular artery after arthroscopic meniscectomy: Report of a case. J Trauma, 41(2): 340-1
Vincent, G.M., Stanish, W.D. (1990) False aneurysm after arthroscopic meniscectomy. A report of two cases. J Bone Joint Surg Am, 72(5): 770-2