Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Medicinski pregled
2018, vol. 71, br. 1-2, str. 5-8
jezik rada: engleski
vrsta rada: uvodnik
doi:10.2298/MPNS1802005N


Spastičnost - posledica oštećenja centralnog nervnog sistema
University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Novi Sad

e-adresa: nada.naumovic@mf.uns.ac.rs

Sažetak

Uvod. Spasticitet je isprekidana ili konstantna hiperaktivnost skeletnih mišića, prouzrokovana lezijom gornjeg motornog neurona. Cilj ovog članka bio je da se sakupe naučno i klinički značajni podaci o spasticitetu. Morfo-funkcionalna osnova na kojoj je baziran spasticitet. Spazam je motorni poremećaj u kojem je povišen mišićni tonus (posebno antigravitacionih mišića), sa usporenim pokretima i tendencijom nastanka atrofije i kontraktura. Etiologija. Spasticitet može da nastane zbog moždanog udara, demijelinizacionih bolesti (sclerosis multiplex, amyotrophic lateral sclerosis), dečje paralize, tumora, oštećenja mozga ili kičmene moždine (trauma, ishemija, hirurška intervencija); drugih degenerativnih bolesti. Simptomi. Može da ima razne simptome: povišen tonus mišića, ukočenost zglobova, živahne reflekse, nevoljne pokrete, koji mogu da uključuju spazam i klonus, bol, snižene funkcionalne sposobnosti i usporen motorički razvoj, teškoće u aktivnostima svakodnevnog života; neuobičajena postura, abnormalno pozicioniranje prstiju, šake, ruke, ili ramena, kontrakture ili mišićna stegnutost. Kreiranje terapijskog tretmana spasticiteta: fizikalna terapija sa rehabilitacijom, medikamentni i hirurški tretman. Zaključak. Spasticitet je kompleksan fenomen, sa konstantnom hiperaktivnošću skeletnih mišića; komponenta je sindroma gornjeg motornog neurona i mnogih neuroloških bolesti i poremećaja. Terapijski tretman spasticiteta je veoma specifičan; mora da se sprovodi pažljivo, kontrolisano, a sa ciljem funkcionalnog poboljšanja i uklanjanja bola. Značajno je da se ima u vidu da je ponekad spasticitet koristan i ne treba ga uklanjati.

Ključne reči

mišićni spasticitet; skeletni mišić; oboljenje motornog neurona; mišićni hipertonus; znaci i simptomi; terapija

Reference

Ansari, N.N., Naghdi, S., Arab, T.K., Jalaie, S. (2008) The interrater and intrarater reliability of the Modified Ashworth Scale in the assessment of muscle spasticity: limb and muscle group effect. NeuroRehabilitation, 23(3); 231-237
Barak, O., Ivetić, V., Filipović, D., Naumović, N., Lukač, D., Drapšin, M., Karaba-Jakovljević, D., Popadić-Gaćeša, J., Klašnja, A., Grujić, N. (2007) Event-related potentials following exercise bouts of different intensity. Medicinski pregled, vol. 60, br. 11-12, str. 531-535
Burridge, J., Wood, D.E., Hermens, H., Voerman, G., Johnson, G., Wijck, F.V., Platz, T., Gregoric, M., Hitchcock, R., Pandyan, A. (2005) Theoretical and methodological considerations in the measurement of spasticity. Disability and Rehabilitation, 27(1-2): 69-80
Lee, Y.H., Lee, Y.T., Park, K.H., Kim, S.H., Jang, S.M., Kim, T.H., i dr. (2003) Effect of EMG-triggered electrical stimulation in patients with chronic hemiplegia. J Korean Acad Rehabil Med., 27(3): 320-8
Mirbagheri, M.M., Settle, K., Harvey, R., Rymer, W.Z. (2007) Neuromuscular Abnormalities Associated With Spasticity of Upper Extremity Muscles in Hemiparetic Stroke. Journal of Neurophysiology, 98(2): 629-637
Naumović, N., Bačikin, R. (2016) Mezoterapija kao komplementarna grana fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini: pregled dosadašnjih iskustava. Balneoclimatologia, 40(2): 169-74
Naumović, N. (2009) Posebna razmatranja u odnosu na lumbalnu radikulopatiju. u: Bošković K. [ur.] Lumbalna radikulopatija i kvalitet života, Novi Sad: Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, p. 49-103; 1st ed
Smyth, M.D., Peacock, W.J. (2000) The surgical treatment of spasticity. Muscle & Nerve, 23(2): 153-163
Sommerfeld, D.K. (2003) Spasticity After Stroke: Its Occurrence and Association With Motor Impairments and Activity Limitations. Stroke, 35(1): 134-139
Tomašević-Todorović, S., Kopčanski, S., Mikov, A., Bošković, K., Popović-Petrović, S., Savić, M. (2015) Functional status of patients after stroke. Medicinski pregled, vol. 68, br. 5-6, str. 181-186
Trompetto, C., Marinelli, L., Mori, L., Pelosin, E., Currà, A., Molfetta, L., Abbruzzese, G. (2014) Pathophysiology of Spasticity: Implications for Neurorehabilitation. BioMed Research International, 2014: 1-8
Ward, A.B. (2002) A summary of spasticity management - a treatment algorithm. European Journal of Neurology, 9(s1): 48-52
Yeh, C., Hung, C., Wang, Y., Hsu, W., Chang, Y., Yeh, J., Lee, P., Hu, K., Kang, J., Lo, M. (2016) Novel application of a Wii remote to measure spasticity with the pendulum test: Proof of concept. Gait & Posture, 43: 70-75
Young, P.A., Young, P.H., Tolbert, D.L. (2015) Basic clinical neuroscience. Philadelphia: Wolters Kluwer, 3th ed