članak: 1 od 1  
Pedagogija
2000, vol. 38, br. 1, str. 22-43
jezik rada: srpski
neklasifikovan
Responsibilna nastava u kontekstu savremenih didaktičkih teorija
Banja Luka

Sažetak

Primjenom savremenih didaktičkih teorija, autor osvjetljava responsibilnu nastavu - novi model nastavnog rada koji je naučno-teorijski zasnovao didaktičko-metodički razrađivao i eksperimentalno provjeravao. Označio ga je novim terminom. Pod pojmom responsibilna nastava, autor podrazumijeva novi model savremenog nastavnog rada koji je prepoznatljiv po zajedničkoj odgovornosti učenika i nastavnika za participaciju u demokratskom izboru i aktivnom ostvarivanju pedagoški relevantnih i didaktičko-metodički prikladnih aktivnosti pripremanja, izvođenja i vrednovanja nastave. U radu se u posebnim poglavljima razmatraju obilježja responsibilne nastave u kontekstu sljedećih pet (za ovaj model nastave relevantnih) didaktičkih teorija: Hajmanove teorije - berlinske didaktičke škole, Klafkijeve kritičko-konstruktivne teorije, Šulcove teorije poučavanja, Teorije kurikuluma Kristine Meler i Vinkelove kritičke teorije nastavne komunikacije.

Ključne reči

Reference

*** (1998) Latinski rečnik. Zemun: IP JPJ
Banđur, V. (1991) Savremene didaktičke teorije. Naša škola, Banja Luka, br. 3-4
Biermann, R. (1976) Unterricht Neue Deutsche Schule. Essau 2
Blankertz, H. (1977) Theorien und Modelle der Didaktik. Weinheim-Munchen: Juventa Verlag
Bohler, N.D. Zu einer philosophischen Rekonstruktion der Handlung. u: Philophisches Seminer der Pedagogischen Hochschule Berlin, Berlin, str. 74-100, (manuskript)
Buer, J. (1975) Änderungen des Didaktik Models der Berliner Schule bein Fumdsprachenunterricht als Ausgangsbasis und Aahmen. u: Frey K. (ur.) Curriculum - Nahdbuch, Munchen-Zurich: Piper, vol. 1
Filipović, R. (1990) Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Zagreb: Školska knjiga
Flechsig, K. (1970) Die technologische Wendung in der Didaktik. u: Maurer Popp (ur.) Unterrichtforschung und didaktische Theorie, Munchen
Hausmann, B. (1969) Bemerkungen zur Didaktik als einer offener Strukturtheorie des Lehrens und Lehrens. u: Politik-Wissenschaft-Erzihung, Frankfurt, Festschrift fuer Erns Schuette
Heimann, P. (1962) Didaktik als Theorie und Lehre. Deutsche Schule, vol. 54, br. 9
Ilić, M. (2000) Responsibilna nastava. Banja Luka: Univerzitet
Ilić, M. (1999) Komunikacija između učenika i nastavnika u responsibilnoj nastavi. u: Pedagoška reforma škole, Zbornik radova rusko-jugoslovenskog simpozijuma, Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, str. 287-295
Klafki, W. (1980) Unterrichtsplanung in Sinne kritsch-konstruktiver Didaktik. u: Koenig E., N.Schiler, U.Vohland (ur.) Kerfahren und Modelle der Unterrischtsplanung, Weinheim-Munchen: Juventa Verlag, str. 11-48
Klafki, W. (1994) Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti u odgoju. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
Klaić, B. (1978) Rječnik stranih riječi - tuđice i posuđenice. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Knežević, V.Đ. (1986) Strukturne teorije nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Kron, F.W. (1988) Grundwissen Pädagogik. Munchen-Basel: E.R
Mollenhauer, K. (1972) Theorien zum Erziehungsproz. Munchen
Mueller, C. (1994) Didaktika kao teorija kurikuluma ili ciljno usmjereni pristup. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
Peterssen, W.H. (1983) Lehrbuch Allgemeine Didaktik. Munchen: Enrenwirth Verlag
Schafer, K. (1976) Kritische Erziehungswissenschaft und Kommunikative Didaktik. Heidelberg-Leipzig: Quelle and Meyer
Schulz, W. (1994) Didaktika kao teorija poučavanja. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
Winkel, R. (1994) Didaktika kao kritička teorija nastavne komunikacije. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
Winkel, R. (1976) Der Bestärkt Unterricht. Kamp. Bochum