article: 1 from 1  
Pedagogija
2002, vol. 40, iss. 1-2, pp. 45-57
article language: Serbian
unclassified
Improvement, periodization of development and perspectives of individual course
Banja Luka

Abstract

The article does not contain abstract.

References

Amonašvili, Š.A. (1999) Škola života. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Bognar, L., Matijević, M. (1993) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Branković, D., Ilić, M., Milijević, S., Suzič, N., Gutović, V. (1999) Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke osnove vaspitno-obrazovnog rada. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske
Branković, D. (2001) Pedagoške teorije - naučne osnove i razvojni tokovi. Banja Luka: Univerzitet
Danilov, M.A. (1996) Neka metodološka pitanja pedagoških nauka. Nastava i vaspitanje, broj 2, str. 3-4
Dedić, Đ., Stanimirović, B. (1998) Nastava ubrzanog pedagoškog napredovanja. Vranje: Učiteljski fakultet
Đorđević, J.Đ. (1979) Individualizovana nastava. Nastava i vaspitanje, br. 2, str. 167
Đorđević, J.Đ. (1979) Savremeni problemi diferencirane nastave. Nastava i vaspitanje, br. 3
Đorđević, M. (1977) Individualizacija nastave srpskohrvatskog jezika u osnovnoj školi. Naša škola, Sarajevo, br. 1-2
Đorđević, M. (1985) Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada u školi. Beograd: Nova prosveta
Đukić, M.V. (1981) Savremeni modeli individualizovane nastave. Nastava i vaspitanje, br. 1., str. 61-67
Edling, J.V. (1971) Individualized instruction, a monnet for administrators. Oregon: Stote University
Filipović, N.S. (1977) Didaktika. Sarajevo: Svjetlost
Glasser, W.E. (1994) Kvalitetna škola - škola bez prisile. Zagreb: Educa
Ilić, M. (1999) Interaktivna nastava različitih nivoa složenosti. in: Suzić N. (ed.) Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske
Ilić, M. (1998) Nastava različitih nivoa složenosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Ilić, M., Davidović, L. (1998) Inovacije u nastavi biologije i poznavanja prirode. Beograd: Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju
Ilić, M. (1984) Učenje i nastava različitih nivoa težine - prilog teorijskom zasnivanju i eksperimentalnom provjeravanju nastave i učenja različitih nivoa težine. Sarajevo: Svjetlost
Jovanović-Ilić, M. (1972) Pripremanje modela individualizovane nastave. Nastava i vaspitanje, br. 4, str. 361-370
Kirbi, R., Redford, D. (1978) Individualne razlike. Beograd: Nolit
Klos, A. (1969) Problem jedinstvenosti i raznovrsnosti u formiranju čovjeka. Pedagogija, br. 4
Kovačev, R. (1978) Psihološki problem vaspitanja i obrazovanja. Psihologija, broj 4, 5
Mandić, P.D. (1995) Individualna kompleksnost i obrazovanje. Beograd: Naučna knjiga
Mandić, P.D. (1987) Inovacije u nastavi i njihov pedagoški smisao. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Markovac, J. (1970) Nastava i individualne razlike učenika. Zagreb
Milijević, S. (1993) Pedagoške inovacije u teoriji i nastavnoj praksi. Banja Luka: Glas
Mužić, V. (1964) Efikasnost nastavnih listića u dodatnom radu. Pedagogija, br. 3
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M., i dr., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prodanović, T., Ničković, R. (1974) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, M. (2000) Modeli kreativne nastave. Tuzla: IT
Stevanović, M. (1998) Didaktika. Tuzla: ITP RZS
Suzić, N. (1998) Kako motivisati učenike. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Suzić, N. (1999) Interakcija kao vid učenja i poučavanja. in: Suzić N. (ed.) Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga
White, M.N. (1977) Social motivation in the classroom in motivation in education. New York-San Diego, itd: Academic Press
Živković, O. (1959) Izrada i korišćenje nastavnih listića u nižim razredima osnovne škole. Pedagoška stvarnost, br. 5