članak: 1 od 1  
Pedagogija
2004, vol. 59, br. 4, str. 82-98
jezik rada: srpski
pregledni članak
Gimnazija posle Drugog svetskog rata - s naglaskom na prirodne nauke

Sažetak

Od Drugog svetskog rata do danas obrazovni sistem se menjao kroz niz reformi čiji je glavni cilj bio usklađivanje obrazovanja s razvojem društva. U prvim godinama posle rata izvršene su promene u nasleđenom sistemu školstva, izmenjeni su sadržaji, povučem stari udžbenici i proširena je vaspitna delatnost škole. Najradikalnija reforma srednjeg obrazovanja počela je 1970. godine donošenjem brojnih dokumenata o "samoupravnom preobražaju vaspitanja i obrazovanja". Težilo se formiranju jedinstvene srednje škole koja bi celokupnoj populaciji srednjoškolaca obezbedila viši nivo srednjeg obrazovanja kroz tzv. zajedničku osnovu, a zatim ih kroz drugu fazu osposobila za rad. Ovom reformom ukinuta je gimnazija kao opšteobrazovna škola (1977). Mada su nedostatci reforme i neispunjenje njenih osnovnih ciljeva ubrzo uočeni, nova reforma, odnosno promene planova i programa i usmeravanje od prvog razreda, izvršeni su tek 1987. godine. Najzad, devedesetih godina počeo je period preorijentacije školskog sistema i vraćanje na staru gimnaziju.

Ključne reči

Reference

*** (1945) Nastavni plan i program za gimnazije za školsku 1945/46. godinu - fizika i hemija. Beograd, itd: Prosveta
*** (1956) Nastavni plan i program za srednje opšteobrazovne škole - gimnazije. Beograd
*** (1957) Prosvetni glasnik, 7, 1-2, 10
*** (1958) Opšti zakon o školstvu. Prosvetni glasnik, 8, 7, 122
*** (1964) Zaključci o desetogodišnjem razvitku institucija za obrazovanje na drugom stupnju obrazovanja 1952-1962. Prosvetni glasnik, 14, 5-6, 66
*** (1965) Nastavni plan i program za gimnaziju u SR Srbiji sa objašnjenjem. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
*** (1969) Razmatranje teza o razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, 19. 4-5, 399
*** (1967) Zakon o srednjem obrazovanju sa komentarom i objašnjenjima Miodraga Pavlovića i Vlastimira Stamenkovića. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
*** (1969) Prosvetni glasnik, 19, 1, 80
*** Zapisnik sa sednice Prosvetnog saveta održane 19. februara 1969. Prosvetni glasnik, 19, 1, 80
*** (1969) Prosvetni glasnik, 19, 6, 564
*** (1969) Rezolucija o zajedničkim osnovama srednjeg usmerenog obrazovanja. Prosvetni glasnik, 19, 1, 80
*** (1969) Prosvetni glasnik, broj 1-6
*** (1971) Izveštaj o radu prosvetnog saveta za 1968-71. Prosvetni glasnik, 19, 12, 855
*** (1974) Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Prosvetni glasnik, 26, 1, 17
*** (1975) Nacrt zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Skupština SR Srbije
*** (1975) Rezolucija VII kongresa SKS, o zadacima saveza komunista srbije u oblasti vaspitanja i obrazovanja - izveštaj o radu na reformisanju obrazovno-vaspitnog sistema, s predlogom mera. Prosvetni glasnik, 25, 5-6, 345
*** (1977) Hemija, biologija, sa didaktičko-metodičkim uputstvima - zajedničke osnove i program obrazovno-vaspitnog rada srednjeg usmerenog obrazovanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
*** (1946) Nastavni plan i program za gimnazije - dopune i izmene plana i programa za školsku 1946/47. god. Beograd, itd: Prosveta
*** (1974) Službeni glasnik SRS, br. 19 i 25
*** (1980) Odluka o utvrđivanju nastavnih planova i programa, opšte-stručnih predmeta i užestručnih predmeta za zanimanja 3. i 4. stepena stručne spreme. Prosvetni glasnik, 30, 4
*** (1977) Jedinstvene osnove osnovnog vaspitanja i obrazovanja u SR Srbiji i zajednička osnova srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja u SR Srbiji. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja
*** (1978) Reforma obrazovanja i vaspitanja u SR Srbiji. Beograd: Republički sekretarijat za informacije, Biblioteka Teme dana, dokumenti, br. 65
*** (1982) Kuda ide usmereno obrazovanje. Politika, 17-26. dec
*** (1985) Nacrt zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju. Beograd: Socijalistička Republika Srbija, feb
*** (1983) Ostvarivanje reforme srednjeg usmerenog obrazovanja. Beograd: Politička biblioteka SSRN Srbije, sa šeste sednice Predsedništva RK SSRN Srbije
*** (1983) Skupštinski pregled, Beograd, 9. dec
*** (1985) Nacrt zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju. Skupštinski pregled, X, broj 280, od 5. apr
*** (1948) Nastavni plan i program za gimnazije za školsku 1948/49. godinu sa metodskim uputstvima - matematika, fizika i hemija. Beograd: Znanje
*** (1986) Predlog zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju. Skupština SRS - Odbori za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu Veća udruženog rada, jan
*** (1989) Prva beogradska gimnazija 'Moša Pijade' 1839-1989. Beograd
*** (1952) Zaključci odbora za škole za opšte obrazovanje u vezi sa sprovođenjem osmogodišnjeg školovanja. Prosvetni glasnik, 2, 10, 4
*** (1951) Nastavni plan i program za V, VI i VII razred osmogodišnje škole i I, II i III razred gimnazije. Beograd: Znanje
*** (1952) Nastavni plan i program za V. VI, VII i VIII razred osmogodišnje škole i I, II, III i IV razred gimnazije. Beograd: Znanje
Bogavac, T. (1980) Školstvo u Srbiji na putu do reforme - razvoj škola 1945-1975. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Bogavac, T. (1978) Suština i sadržaj samoupravnog socijalističkog preobražaja obrazovanja i nauke. Beograd: Marksistički centar CK SK Srbije
Bogavac, T. (1968) Teze o razvoju i usavršavanju sistema. Beograd: Biblioteka Savezne skupštine, kolo V, sveska 2
Kocić, L.P. (1989) Promene u srednjoj školi zasnovati na rezultatima naučnih istraživanja. u: Škola pred izazovom sutrašnjice, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 27-34
Mazić, S. (1990) Nacrt koncepcije srednjeg obrazovanja u SR Srbiji. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, radni materijal
Mazić, S. (1990) Nacrt koncepcije gimnazije. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, jan
Nahod, S. (1997) Stavovi učenika prema nastavi predmeta prirodnih nauka. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Sektor za istraživanje i razvoj obrazovanja
Petković, Đ. (1979) Novo u novoj školi - reforma srednjeg obrazovanja. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Ristanović, S. (1989) Reforma srednje škole - da li smo na pravom putu. Beograd: Stručna knjiga
Šepa, J. (1955) Nastava hemije u školama opšteg obrazovanja - kratak osvrt. Hemijski pregled, 6, 5, 111
Šuvar, S. (1977) Škola i tvornica - u susret reformi odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga