članak: 1 od 1  
Pedagogija
2006, vol. 61, br. 4, str. 441-452
jezik rada: srpski
pregledni članak
Obrazovanje za demokratiju u školskom kontekstu
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Sažetak

Obrazovanje za demokratiju uključuje usvajanje znanja o demokratskim institucijama i procedurama, sticanje neposrednog iskustva kroz demokratsko odlučivanje u školi, kao i razvijanje osobina ličnosti, vrednosti i veština potrebnih za odgovorno i kompetentno učešće u životu demokratske zajednice. Razmatranje uslova i prepreka za demokratsko vaspitanje i obrazovanje u školi obuhvata organizaciju i funkcionisanje škole, nastavne sadržaje i metode, udžbenike, ulogu i doprinos nastavnika, vaspitne ciljeve škole, lične karakteristike i vrednosne orijentacije učenika. Analizirane su mogućnosti obrazovanja za demokratiju kroz predmet Građansko vaspitanje koji je uveden u osnovne i srednje škole u Srbiji 2001. godine. Evaluativne studije ukazuju da ovaj predmet doprinosi razvoju socijalnih kompetencija i vrednosti učenika, ali da to nije dovoljno da bi se učenici pripremili za aktivno, odgovorno i kompetentno učešće u društvenom životu. Demokratsko vaspitanje zahteva integrativni pristup, što znači da se ne ostvaruje samo putem posebnih predmeta i časova, već treba da prožima sve školske aktivnosti i celokupnu organizaciju škole.

Ključne reči

Reference

*** (2001) Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta građansko vaspitanje-saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5, 3-6
*** (2001) Pravilnik o nastavnom Planu i Programu predmeta Građansko vaspitanje za prvi razred srednje škole. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5
*** (2003) Pravilnik o dopuni pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjoj školi. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, 3, 2
*** (2003) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu obrazovanja i vaspitanja za gimnazije. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br 5., 19-22
*** (2003) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za gimnaziju. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, 10, 1-2
*** (2004) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih programa u osnovnoj školi. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, 10, 1
*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 10, 84-87
*** (2004) Pravilnik o izmeni pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji. Službeni glasnik-Prosvetni glasnik, 11, 1
*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 10, 86-88
*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, 1, 63-65
*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta građansko vaspitanje - saznanje o sebi i drugima za četvrti razred osnovne škole. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br.2, 16-18
*** (2005) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za gimnaziju. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br.11, 163-164
Avramović, Z.M. (2000) Demokratija u školskim udžbenicima. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Đerić, I. (2005) Participacija učenika u školskom životu. u: Joksimović Snežana (ur.) Vaspitanje mladih za demokratiju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 167-182
Đurišić-Bojanović, M. (2002) Građansko vaspitanje kao predmet. u: Avramović Z., Maksić S. (ur.) Izazovi demokratije i škola, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 65-80
Đurišić-Bojanović, M. (2005) Kognitivni aspekt obrazovanja za demokratiju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 37, br. 2, str. 21-34
Joksimović, S.D. (1990) Uloga vršnjaka u razvoju prosocijalne orijentacije učenika. Nastava i vaspitanje, 39 (1-2), 107-115
Joksimović, S.D. (1998) Karakteristike ličnosti i demokratska orijentacija adolescenata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 30, str. 71-82
Joksimović, S.D., Ševkušić-Mandić, S.G., Janjetović, D.D. (2002) Demokratska klima u školi i vaspitanje za demokratiju. u: Avramović Z. i S. Maksić (ur.) Izazovi demokratije i škola, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 39-48
Joksimović, S.D., ur. (2003) Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Srbiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maksić, S.B. (2002) Doprinos škole formiranju aktivnog i informisanog građanina. u: Avramović Z., Maksić S. (ur.) Izazovi demokratije i škola, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 49-64
Miočinović, L.Đ. (2003) Moralno vaspitanje: Škola kao pravedna zajednica. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 195-221
Miočinović, L.Đ. (2004) Moralni razvoj i moralno vaspitanje - kognitivno-razvojno shvatanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Pjurkovska-Petrović, K., Ševkušić-Mandić, S.G. (1996) Očekivanja roditelja i nastavnika: Autonomna ili konformistička ličnost deteta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 28, str. 69-88
Smith, A., Fountain, S., Mclean, H. (2002) Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji - evaluacija prve godine, 2001-2002, i preporuke. Beograd: UNICEF
Spasenović, V.Z., Milanović-Nahod, S.S. (2001) Stavovi učenika prema problemima i potrebama naših škola. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 33, str. 389-407