Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Privredna izgradnja
2000, vol. 43, br. 3-4, str. 175-184
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Delovanje zakona vrednosti u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

U ovom članku razmatra se mogući oblik ispoljavanja zakona vrednosti u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Istraživanje se bavi dokazivanjem da je kroz transformacione procese kapitala, koji su doveli do uspostavljanja novog - na naučnom radu utemeljenog - načina proizvodnje došlo do transformacije i u delovanju zakona vrednosti. Razmatrajući te procese, autor ovog članka smatra da je u razvijenim zemljama sveta došlo do transformacije zakona vrednosti iz cene proizvodnje u vrednosnu cenu. Članak sledi prethodna dva u kome su na višem nivou apstrahovanja razmatrane karakteristike novog načina proizvodnje.

Reference

Tot, A. (2000) Način proizvodnje na kraju XX veka. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 5, str. 57-64
Tot, A. (2000) Neposredni proces proizvodnje utemeljen na naučnom radu. Privredna izgradnja, vol. 43, br. 1-2, str. 55-62