Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 48, br. 2, str. 137-148
Poljoprivreda i promene u društvenoj strukturi - slučaj Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: društvena struktura; poljoprivreda; Srbija; društva Srednje i Istočne Evrope; promene; transformacija
Sažetak
Autor ističe značaj promena u vertikalnoj dimenziji društvene strukture društava Srednje i Istočne Evrope, usredsređujući se na skorašnje (od 1989.) promene društvene strukture u poljoprivredi u Srbiji. Nakon sažetog istorijskog pregleda, analizirani su razlozi, način i ishodi ovih promena. Zatim, situacija u Srbiji se poredi sa situacijom u nekim drugim društvima zemalja Srednje i Istočne Evrope kako bi se pronašlo objašnjenje razlika i utvrdile sličnosti. Promene društvene strukture u poljoprivredi u Srbiji se razmatraju s tačke gledišta stabilnosti društva i kapaciteta za razvoj. Autor zaključuje da predstavljene i razmotrene promene društvene strukture u poljoprivredi idu u prilog tvrdnji da je, kada je reč o strukturalnim promenama u društvima zemalja Srednje i Istočne Evrope tokom poslednjih 16 godina, pojam "transformacije" eksplikativno adekvatniji nego pojam "tranzicije".
Reference
*** (1991) Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18
*** (1992) Zakon o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 49
*** (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, no. 55/05 i 71/05
*** (2005) Nacrt Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Marković, S. (1973) Srpske obmane - Srbija na istoku. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Parsons, T. (1992) Moderna društva. Niš: Gradina
Shanin, T., ur. (1973) Peasants and peasant societies. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Stark, D., Bruszt, L. (1998) Postsocialist pathways: Transforming politics and property in East-Central Europe. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Šipovac, N., Babović, J.V., Tomić, D.V. (1997) Pravci transformacije ruralnih područja i agroindustrijske proizvodnje. u: Tomić D. i Nikolić M. [ur.] Agrarni i ruralni razvoj u sistemskim reformama - tematski zbornik, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede / IEP, str. 43
Šljukić, S.L. (2004) Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama - tranzicija ili transformacija?. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 267-279
Tomasevich, J. (1955) Peasants, politics, and economic change in Yugoslavia. Stanford, CA: Stanford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0602137S
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.