Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Sociologija
1999, vol. 41, br. 2, str. 125-142
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Nacionalizam u službi politike moći - tri kontroverze u shvatanjima srpskih intelektualaca početkom i krajem 20. veka
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U tekstu se analiziraju ideje prisutne kod dela srpske intelektualne elite početkom 20. veka i u godinama raspada Jugoslavije krajem veka. U analizi sličnosti i razlika u formulaciji 'velike' i nacionalne države pojavljuju se tri ključne kontroverze: 1) 'Dušanovo carstvo' nasuprot nacionalnoj (srpskoj) državi; 2) istorijsko nasuprot etničkom pravu i 3) iracionalno 'oslobođenje braće' nasuprot racionalnoj politici sile sa ciljem izlaska na more.

Ključne reči

nacija; nacionalizam; nacionalni interes; istorijsko pravo; etničko pravo

Reference

*** (1913) Albanski problem i Srbija i Austro-Ugarska. Beograd: Balkanikus
Andonović, M.J. (1913) Makedonski su Sloveni Srbi. Beograd
Bogdanović, D. (1990) Knjiga o Kosovu. Beograd: Narodna knjiga
Cemović, M.P. (1913) Makedonski problem i Makedonci. Beograd: Uredništvo 'Dela'
Cvijić, J. (1908) Aneksija Bosne i Hercegovine i srpski problem - sa dve karte. Beograd: Državna štamparija kraljevine Jugoslavije
Cvijić, J. (1912) Balkanski rat i Srbija. Beograd: Nova štamparija 'Davidović'
Cvijić, J. (1987) Geografski i kulturni položaj Srbije. Beograd
Ćosić, D. (1992) Promene. Novi Sad: Dnevnik
Dragić, P.R. (1992) Krstonosni mač Vatikana. u: Catena mundi - Srpska hronika na svetskim verigama, Kraljevo: Ibarske novosti
Đorđević, T.R. (1929) Makedonija. Beograd: Tanesi
Đorđević, V. (1913) Arnauti i velike sile. Beograd
Hadži-Vasiljević, J. (1906) Stara Srbija i Maćedonija - sa gledišta geografskog, istorijskog i političkog. Beograd
Hobsbaum, E.J. (1996) Nacije i nacionalizam od 1780 - program , mit , stvarnost. Beograd: Filip Višnjić
Ilić, S. (1908) Primedbe prevodiočeve na delo dra Ilije Barbuleska - Rumuni prema Srbima i Bugarima. Beograd
Ivanić, I. (1903) Na Kosovu - sa Šare po Kosovu na Zvečan. Beograd
Ivanić, I. (1906) Maćedonija i Maćedonci. Novi Sad: Natošević, knj. I
Ivanić, I. (1908) Maćedonija i Maćedonci. Novi Sad: Natošević, knj. II
Jevtić, A. (1996) Najgori od svih mogućih ratova. u: Mladenović R.M. i Ćulibrk J. [ur.] Jagnje božije i zvijer iz bezdana - filosofija rata, Cetinje: Svetigora
Jovanović, A. (1936) Postanak Egazrhije i Turska, Rusija u Srbija. Skoplje
Jovanović, V. (1870) Osnovi snage i veličine srbske. Novi Sad
Karadžić-Stefanović, Vuk (1896) Skupljeni gramatički i polemički spisi. Beograd, knj. treća
Krestić, V.Đ. (1998) Genocidom do velike Hrvatske. Novi Sad: Matica srpska
Mladenović, M.V. (1989) Buđenje srpskog naroda. Beograd
Novi, M. (1902) Pred maćedonskim pitanjem. Beograd: Uredništvo 'Srbina'
Oraovac, T.P. (1913) Arbanaško pitanje i srpsko pravo. Beograd: Rajković i Ćuković
Ristić, H.S. (1864) Plač Stare Srbije. Zemun
Samardžić, R. (1989) Ideje za srpsku istoriju. Beograd: Jugoslavijapublik
Simić, S. (1918) Srbi i Bugari u prošlosti i sadašnjosti. Solun
Stranjaković, D. (1931) Jugoslovenski nacionalni i državni program Kneževine Srbije iz 1844 godine. Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, Sremski Karlovci / GIDNS
Tomić, J. (1913) Rat na Kosovu i Staroj Srbiji 1912. godine. Novi Sad
Velimirović Nikolaj, episkop (1935) Nacionalizam Svetoga Save. Beograd