Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, br. 1, str. 85-100
Fiskalna decentralizacija u zemljama razvijene tržišne privrede - sa aspekta javnih prihoda
Institut za uporedno pravo, Beograd
Sažetak
Postojanje decentralizacije fiskalnog sistema jedne države zahteva pružanje odgovora na više pitanja, od kojih je, svakako, najznačajnije pitanje raspodele javnih rashoda, budući da se finansiranje određuje prema potrebama. Znači, drugo važno pitanje je pitanje raspodele javnih prihoda. Upravo raspodelom prihoda ćemo se i baviti u ovom radu. Kako u različitim državama deluju različiti faktori koji oblikuju njihov društveno-politički i ekonomski sistem, to se i fiskalni odnosi razlikuju od države do države. Ovo posebno treba imati u vidu prilikom odlučivanja na koji način će se vršiti raspodela javnih prihoda između političko-teritorijalnih jedinica i odabira odgovarajućeg sistema raspodele. U radu se posmatraju različiti sistemi raspodele prihoda (sistem separacije, sistem zajednice prihoda i mešoviti sistem) sa teorijskog aspekta, ali i u praksi pojedinih zemalja razvijene tržišne privrede (u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Kanadi i Švajcarskoj). Prikazujući praksu različitih država, nastojaćemo da ukažemo na osobenosti fiskalne decentralizacije zavisno od države u kojoj se sprovodi, a time i na izuzetnu složenost ovog fenomena.
Reference
Bogoev, K. (1975) Raspodela prihoda u federativnim državama. u: Ekonomski leksikon, Beograd: Savremena administracija, 1, prilog
Gnjatović, D.E. (1999) Finansije i finansijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Jelčić, B. (1990) Nauka o financijama i financijsko pravo. Zagreb: Narodne novine
Krasnick, M.R. (1986) Fiscal federalism. Toronto, itd: University of Toronto Press
Litvack, J., Ahmad, J., Bird, R. (1998) Rethinking decentralization in developing countries. Washington, DC: World Bank
Marković, R.Č. (1995) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Službeni glasnik
Mclure, C.E. (1983) Assignment of corporate income taxes in a federal system. u: Mclure Charles E.Jr [ur.] Tax Assignment in Federal Countries, Canberra: Australian National University
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
Spahn, P.B. (1991) Financing federal and state governments: The choice of own taxes, shared taxes and grants to finance state governments - The experience of Germany. u: Seminar on Fiscal Federalism in European Economies in Transition, OECD, Paris, 2nd and 3rd April
Stojanović, S. (2002) Zajednica prihoda u poreskom sistemu Srbije. Beograd: Želnid
Ter-Minnasian, T., ur. (1997) Fiscal federalism in theory and practice. Washington, DC: International Monetary Fund
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo i privreda (2002)
Izbegavanje plaćanja poreza i utanjena kapitalizacija
Stojanović Snežana

Pravo - teorija i praksa (2002)
Obeležja krivičnog dela poreske utaje
Jovašević Dragan

Pravo - teorija i praksa (2006)
Poreska utaja u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije
Jovašević Dragan

prikaži sve [85]