Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Strani pravni život
2004, br. 1, str. 27-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Uporednopravni pregled zaštite prava i dobrobiti životinja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Zaštita prava životinja u mnogim zemljama započela je kasno, a u velikom broju zemalja ona ili uopšte nije započela, ili nije daleko odmakla. Ipak promena u moralnom stavu najvećeg broja ljudi u odnosu na životinjski svet odrazila se i na zaštitu prava i dobrobiti životinja u pojedinim zemljama. Tako se ovaj članak bavi uporednopravnom analizom onih velikih pravnih sistema koji su daleko odmakli u procesu izgradnje i pružanja odgovarajuće pravne zaštite životinja i koji treba da služe za primer ostalim zemljama koje tek započinju taj proces. Tako je prvo opisan anglosaksonski pravni sistem, kroz prizmu zaštite prava životinja u Velikoj Britaniji i SAD. Kako poslednjih nekoliko decenija evropske zemlje doživljavaju pravu "pravnu revoluciju" kada su u pitanju prava životinja i njihova dobrobit, posebno je ukazano na kontinentalni sistem zaštite prava i dobrobiti životinja, sa osvrtom na pravo Savezne Republike Nemačke, Švajcarske i Švedske. Takođe nije izostala ni analiza pojedinih pravnih sistema zemalja u tranziciji, pa je posebno opisan sistem zaštite koji postoji u Mađarskoj i Hrvatskoj, i konačno u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. Autor ukazuje na nedovoljnu pravnu zaštitu životinja u našoj zemlji, koja je praćena izrazitim nepoštovanjem postojećih propisa i slabim nadzorom, a koji upućuju na neminovnost donošenja zakona o dobrobiti životinja i njihovoj sveobuhvatnoj zaštiti.

Reference

*** Illinois compiled statutes: Aggravated cruelty. § 70/3.02
*** Iowa code: Livestock neglect. § 717.2
*** Kansas Statutes: Cruelty to Animals. § 21-4310
*** Kentucky revised statutes: Cruelty to animals in the first degree, cruelty to animals in the second degree. § 525.125
*** Louisiana revised statutes: Cruelty to animals; simple and aggrieved. § 192. 1
*** Maine revised statutes: Cruelty to animals. § 4011
*** Code of Maryland: Cruelty to animals a misdemeanor. § 59
*** Massachusetts general laws: Cruelty to animals. § 77
*** Michigan compiled laws: Definitions, crimes against animals, cruel treatment, abandonment. § 750.50
*** Minnesota statutes: Overworking or mistreating animals. § 343.21
*** (2003) Zakon o jazavcima. Blic, Beograd, članak, od 1. jula
*** (1972) Mississipi code: Living creatures not to be cruelly treated. § 97-41.1
*** Missouri statutes: Animal neglect-penalties, animal abuse-penalties. § 578.009
*** Montana code: Cruellty to animals-exception. § 45-8-211
*** (1943) Nebraska revised statutes: Cruellty to animals, harassment of a police animals. § 28-1009
*** New hampshire statutes: Cruelty to animals. § 644:8
*** New Jersey statutes: Cruelty in general, disorderly persons offense. § 4, str. 22-17
*** (1878) New Mexico statutes: Cruelty to animals. § 30-18-1
*** Consolidated laws of New York: Overdriving, torturing and injuring animals, failure to provide proper sustenance. § 353
*** Nevada revised statutes: Overdriving, torturing and injuring animals, failure to provide proper sustenance. § 574. 100
*** General statutes of North Carolina: Cruelty to animals. § 14-360, construction of section
*** North Dakota century code: Overworking or mistreating animals. § 36-21.1-02
*** Ohio revised statutes: Cruelty to animals. § 953.13
*** (1995) Oregon revised statutes: Animal abuse in the second degree, animal abuse in the first degree, aggravated animals abuse in the firs degree,animal neglect in the second degree. § 167. 315
*** Pennsylvania statutes and consolidates statutes: Cruelty to animals. § 5511
*** (1956) General laws of rhode islands: Ovenwork, mistreatment, or failutre to feed animals-shelter defined, unnecessry cruelty. § 4-1-2
*** (1976) Code of laws of Carolina: Ill-treatment of animals generally. 47-1-40
*** South dakota codified laws: Cruelty to animals, definition on terms, overwork, torture, starving or to animal prohibited, mistreatment, torture or cruelty of animalm defined. § 9-29-11
*** Tennesee code: Cruelty of animals. § 39-14-202
*** Texas statutes codes: Cruelty to animals. § 42. 09
*** Utah code: Cruelty to animals. § 76-9-301
*** Federal animal welfare. 7 U.S.C., § 2131-2159
*** Vermont statutes: Cruelty to animals. § 352
*** Code of Virginia: Cruelty to animals. § 3.1-796.122
*** Revised code of Washington: Animal cruelty in the firs degree, animal cruelty in the second degree. § 16.52.205
*** (1966) West Virginia code: Dogs, other animals and reptiles protected by law. 19-20-12
*** Wisconsin statutes: Mistreating animals. § 951.02
*** (1977) Wyoming statutes: Cruelty to animals; penalties; limitation on manner of destruction. § 6-3-203
*** (1987) Code of Arkansas: Cruelty to animals. § 5-62-101
*** Penal code California: Cruelty to animals. § 597
*** Colorado revised statutes: Cruelty to animals-neglect of animals-offenses. § 18-9-202
*** Connecticut general statutes: Cruelty to animais, intentional killing of police animal. § 53-247
*** Delaware code: Cruelty to animals, class a misdemeanor; class f felony. § 1325
*** (1981) District of Columbia code: Definition and penalty. § 22-801
*** Florida statutes: Cruelty to animals. 828. 12
*** Code of Georgia: Cruelty to animals. § 16-12-4
*** Hawaii revised statutes: Cruelty to animals. § 711-1109
*** Idaho code: Committing cruelty to animals. § 25-3504
*** (1976) Zakon o zaštiti prirode. Nemačka
*** (1986) Zakon o zaštiti prirode. Nemačka
*** (1986) Zakon o zaštiti životinja Nemačke. Savezni službeni list, I, 1320, od 18. avgusta
*** (1960) Savezni zakon o humanom klanju - USA
*** (1990) Građanski zakonik Nemačke - stvari i životinje. izmenjen, poseban odeljak II
*** (1998) Zakon o zaštiti biljnih kultura. Nemačka, od 14. 4
*** (1998) Zakon o zaštiti životinja. Nemačka, od 25. 5
*** (1999) Zakon o dobrobiti životinja. Službeni list Republike Hrvatske, br. 19 od 25 veljače
*** (1999) Zakon o zaščiti živali. Uradni list R Slovenije, št. 98, z dne 3. 12
*** (1975) Code of Alabama: Cruelty to animals. § 13A-11-14
*** (1986-1996) Zakon o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju. Službeni list SFRJ, br. 43/86, 53/91, 24/94, 28/96
*** (1990) Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja. Službeni list SFRJ, br. 69
*** (1988) Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje besnila kod životinja. Službeni list SFRJ, br. 39
*** (1991-2000) Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja. Službeni glasnik RS, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/00
*** (1994) Pravilnik o merama za zaštitu od mučenja pri izvođenju mera zdravstvene zaštite životinja. Službeni glasnik RS, br. 44/
*** (1994) Pravilnik o uslovima i merama za humanim hvatanjem i uništavanjem pasa i mačaka lutalica. Službeni glasnik SRS, br. 29/
*** (1995) Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda. Službeni list grada Beograda, br. 6/
*** (1994) Krivični zakon. Službeni glasnik RS, br. 47
*** (1992-1994) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik RS, br. 51/92, 48/94
*** (2003) Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna gora. Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 1, 4. feb
*** Alaska statutes: Cruelty to animals. § 11.61.140
*** (2003) Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Službeni list SCG, br. 6, od 28. februara
*** (1993) Zakon o lovstvu. Službeni glasnik RS, br. 39/93, 44/93, 60/93
*** (1990-1991) Odluka o stavljanju pod zaštitu životinjskih vrsta kao prirodnih retkosti. Službeni glasnik SRS, 11 /90, 49/91
*** (1993-1994) Zakon o nacionalnim parkovima. Službeni glasnik RS, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94)
*** (1965) Zakon o zaštiti Deliblatske peščare. Službeni glasnik RASRS, br. 6
*** (1993) Uredba o zaštiti prirodnih retkosti. Službeni glasnik, br. 50/93, 93/93)
*** (1994) Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode Obedska bara. Službeni glasnik RS, br. 56
*** (1994) Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode Ludoško jezero. Službeni glasnik RS, br. 56
*** (1997) Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode Karađorđevo. Službeni glasnik RS, br. 37
*** (1998) Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode Koviljsko-petrovaradinski rit. Službeni glasnik RS, br. 27
*** Arizona revised statutes: Cruelty to animals or poultry. § 13-2910
*** (1977-1989) Zakon o zaštiti prirode. Službeni list SRCG, br. 36/77, 39/77, 2/89
*** (1991) Zakon o nacionalnim parkovima. Službeni list SRCG, br. 47
*** (1982) Rešenje o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorjeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Službeni list SRCG, br. 36
*** (1992) Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Službeni list RCG, br. 47
*** (1976) Evropska konvencija o zaštiti životinja
Buzančić, A. (1993) Zakon o zaštiti životinja Nemačke. Zbornik pravnog fakulteta, Split, Prevod, 30/1, str. 101-119
Goetschel, A.F. (2002) Animal welfare legislation in Switzerland. Berne-Zurich: Foundation for Animal in Law, report
Guither, H.D. (1998) Animal rights: History and scope of a radical social movement. Carbondale IL, itd: Southern Illinois University Press
Jasper, M.C. (2002) Animal rights law. New York: Oceana Publications Inc. Dobbs Ferry
Jauering, O. (2003) Burgerliches Gesetzbuch - Kommentar. Munchen, str. 34.i 1130
Langenfeld, C. (2003) Presuda ustavnog suda Nemačke od 15.januara 2002. godine. International Journal of Constitutional Law, vol. 1, January str. 141-147
Palandt, H. (2002) Burgerliches Gesetzburch. Munchen, 61. Auflage, par. 90 a, br. 1
Visković, N. (2003) Unutarvrsne (međuljudske) i međuvrsne marginalizacije - prilog neantropocentričnoj bioetici. Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 24, br. 2, str. 465