Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Strani pravni život
2005, br. 1-2, str. 261-276
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Evropske perspektive terapijskog kloniranja - pravna pitanja
Institut društvenih nauka, Beograd

Sažetak

U današnje vreme unapređenja na polju biomedicine mogla bi osigurati lečenje brojnih ozbiljnih oboljenja kod čoveka. Reč je o postupcima tzv. terapijskog kloniranja gde se koriste najsavremeniji naučni metodi i banke stem ćelijskih vrsta značajnih za pojedine bolesti. Posmatrajući pravne aspekte ove problematike uočava se da mnoge zemlje još nemaju zakonska rešenja po pitanju kloniranja i da je to vremenom preraslo u značajno nacionalno i međunarodno pitanje. Naime, jasno je da odgovarajuća regulativa kod korišćenja novih naučnih saznanja u medicini treba da bude u proporciji sa pozitivnim efektima koje bi to imalo za društvo. Sve vise se govori o opasnosti da se klonira i sama ljudska jedinka (tzv. reproduktivno kloniranje), zbog čega se došlo do zaključka o neminovnosti zajedničkih međunarodnih, pre svega evropskih pravila, koja bi zaštitila ljude od potencijalnih zloupotreba u svim zemljama podjednako, sa posebnim naglaskom na ljude sa ekonomski, politički, ili životno oskudnim uslovima. Radi postizanja takve zaštite, zakonska regulativa morala bi da pokriva istraživanja na embrionu i njihovu primenu, nezavisno od toga da li je ono privatno ili javno zasnovano. U svrhu takve regulative, koja ne bi bila samo deklarativna, adekvatna pravila moraju biti doneta od međunarodnog reprezentativnog tela sa mandatom da postavi pitanje sankcija. Suštinski izazov za sve jeste da se spreči zloupotreba, osigura zaštita ali da se time ne sputava sam naučni razvoj na dobrobit bolesnih i celog društva.

Reference

Caulfield, T. (2003) Human cloning laws, human dignity and the poverty of the policy making dialogue. BioMed Central Medical Ethics, 4:3, str. 1-7
Cvejić-Jančić, O. (2002) Kloniranje u savremenom svetu - pravo čoveka ili to još nije. Pravni život, vol. 51, br. 9, str. 651
Evers, K. (2002) European perspectives on therapeutic cloning. New England Journal of Medicine, vol. 346, No 20/ str. 1579-1582
Kandić-Popović, Z.B. (2003) Pravo i embrionalna stem ćelijska istraživanja. Pravni život, vol. 52, br. 9, str. 287-306
Puppinck, G. (2001) Human cloning regulation in Europe. CFJD, 2001-03-09
Roscam-Abbing, H.D.C. (1998) The convention on human rights and biomedicine an appraisal of the council of Europe convention. European Journal of Health Law, 5/377
Simon, J., Jansen, B. (1999) Legal and ethical aspects of cloning. Eubios Journal of Asian and International Bioethics, 9, str. 98-99
Taupitz, J. (2001) Der Rechtliche Rahmen des Kolones zu therapeutischen Zwecken. Neue Juristische Wochenschrift, 47, str. 3433-3504
Viville, S., Menezo, Y. (2002) Human embrio research in France. Human Reproduction, vol. 17, No 2, 261-263, February