Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 1, str. 169-189
Odgovornost pravnog lica za krivična dela
Sekretarijat za finansije Gradske uprave Grada Beograda, Beograd
Sažetak
U ovom radu analizirani su različiti pravni stavovi o postojanju krivične odgovornosti pravnih lica, istorijski razvoj i regulativa tog pravnog instituta u savremenim pravnim sistemima sa ciljem da se dokaže osnovanost njegovog postojanja. Krivične sankcije koje se primenjuju prema pravnim licima odgovornim za izvršenje krivičnog dela, delotvorno su sredstvo u suzbijanju privrednog kriminala i šalju jasnu poruku da nijedan krivac ne ostaje nekažnjen. S obzirom na prirodu pravnih lica krivične sankcije koje su predviđene za njih kao potencijalne izvršioce krivičnih dela, razlikuju se od sankcija koje se primenjuju prema fizičkim licima odgovornim za izvršenje krivičnih dela.
Reference
*** (2008) Criminal liability of legal entities. http://www.swelegal.ch/downloads/newsletters/SWnews, pristupljeno tokom 2008. novembra
*** Criminal liability of companies survey, Italy. http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/Business_Crimes/Crim_Liability_Ita ly., pristupljeno tokom novembra 2008
*** Criminal liability of private law entities under French law and extra territoriality of the laws applicable to them. http://www.lancs.ac.uk/fss/organisations/humanrights/inthron/Resources/documents/Criminalliabilityoflegalentities, pristupljeno tokom novembra 2008
Ćirić, J. (2008) Objektivna odgovornost u krivičnom pravu. Beograd: Institut za uporedno pravo
Ignjatović, Đ.M. (2007) Kriminologija. Beograd: Dosije
Pop, I.A. Criminal liability of corporations-comparative jurisprudence. Michigan State University College of Law, http://www. law. msu. edu/king/2006/2006_Pop. Pdf, pristupljeno tokom novembra 2008. godine
Stojanović, Z.P. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2009.