Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Strani pravni život
2017, br. 3, str. 131-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/01/2018
Pravo na sport kao ljudsko pravo
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresa: stefan.andonovic91@gmail.com

Sažetak

Rad istražuje pitanje pravne prirode prava na sport. Sport kao globalni fenomen koji zaokuplja pažnju velikog broja ljudi i postaje važan faktor ljudskog života zaslužuje i pravnu analizu. U radu se polazi se od određenja značenja i definicije sporta, kao i njegove uloge u društvu i važnosti regulisanja pravnim normama. Glavna premisa je da pravo na sport predstavlja ljudsko pravo i da kao takvo postoji u međunarodnom pravnom poretku. Autor je uporedno pravnim pristupom istražio postojanje prava na sport u nekoliko evropskih država. Poseban akcenat stavljen je na tumačenje međunarodno pravne regulative o sportu. Elementi od kojih se sastoji pravo na sport takođe su analaizirani. Ispituje se i problematika zaštite prava na sport kao ljudskog prava.

Ključne reči

sport; pravo na sport; ljudska prava; zaštita prava na sport

Reference

*** (1998) Zakon o sportu Slovenije. Uredni list RS, 22
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (1949) Ustav Federalne republike Nemačke. http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/33cc8de2-3cff-4102-b524-c1648172a838/publishable_en.pdf. 30.03.2017
*** Ustav Republike Austrije iz 1920. god. https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2009.pdf. 30.03.2017
*** (1788) Ustav Sjedinjenih Amerikih država. https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf. 30.03.2017. god
*** (1947) Ustav Italijanske republike. https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf, 30.03.2017
*** (1978) Ustav Kraljevine Španije. http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html, 30.03.2017
*** (1990) Ustav Republike Hrvatske. https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske. 30.03.2017, D. Ettinger, ‘The Legal Status of the International Olympic Committee’, 4 Pace Y.B. Int’l L. 97
*** (2015) Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. do 2018. god. Sl. glasnik RS, br. 1
*** (2016) Zakon o sportu. Sl. glasnik RS, br. 10
*** (2011) Zakon o sportu Crne gore. Sl. list Crne Gore, broj 36
*** (2016) Zakon o sportu Bosne i Hercegovine. Sl. glasnih BiH, br. 66
*** (2006-2016) Zakon o sportu Hrvatske. Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16
Cornescu, A. (2009) The generations of human's rights. u: Dny práva - 2009 - Days of Law: The Conference Proceedings, Masaryk University, Brno
Flyvbjerg, B., Stewart, A. (2012) Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960-2012. SSRN Electronic Journal
Foster, K. (2003) Is There a Global Sports Law?. Entertainment and Sports Law Journal, 2(1): 1
Kreća, M. (2008) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2013) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet
Šuput, D. (2009) Zakonsko uređivanje sporta u evropskim državama. Strani pravni život, br. 3, str. 247-272
Šuput, D. (2007) Sankcionisanje dopinga u sportu. Beograd: Orion art
Yurlov, S. (2015) Right to participate in sporting competition: a human right or legal fiction and the Russian legal framework for sport. International Sports Law Journal, 15(1-2): 123-127