Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 67, br. 1, str. 115-123
Uticaj konfliktnog toka na vozila u levom skretanju na signalisanim raskrsnicama
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Ključne reči: saobraćajni tok u levom skretanju; zasićen saobraćajni tok; konfliktni saobraćajni tok; metodologija; veličina saobraćajnog toka
Sažetak
Imajući u vidu karakteristike i dinamičku prirodu saobraćajnog toka, savremeno upravljanje saobraćajem nameće neophodnost konzistentnog praćenja i prikupljanja merodavnih podataka koji opisuju stanje saobraćajnog sistema. Za potrebe ovog rada obavljeno je pilot istraživanje u cilju kvantifikovanja uticaja koji imaju vozila u konfliktnom saobraćajnom toku na saobraćajni tok u levom skretanju koji se realizuje u okviru nezaštićene faze na signalisanim raskrsnicama. Izabrani parametri saobraćajnog toka su snimljeni i analizirani za različite vremenske periode, na različitim lokacijama u Beogradu, a rezultat kvantifikacije uticaja predstavlja faktor uticaja konfliktnog toka na tok vozila u levom skretanju.
Reference
*** (2000) Highway capacity manual. Washington, D.C: Transportation Research Board, National Research Council
Čelar, N. (2007) Istraživanje vrednosti zasićenog saobraćajnog toka na osnovnoj uličnoj mreži grada Beograda. Tehnika, 62(6), 1-6
Čelar, N.Đ. (2007) Prilog istraživanju merodavnih vrednosti zasićenog toka na signalisanim raskrsnicama. Beograd: Saobraćajni fakultet, magistarski rad
Guberinić, S.Dj. (2001) Optimalno upravljanje saobraćajem - signalisana raskrsnica. Beograd: Društvo operacionih istraživača Jugoslavije - DOPIS
Guell, D.L. (1987) Left‐Turn Adjustment Factor for Permitted Phasing. Journal of Transportation Engineering, 113(6): 689-695
Hossain, Q.S. (2007) Estimation of Turning Adjustment Factors at Signalized Intersections According to Malaysian Traffic Conditions. University Sains, Malaysia, PhD thesis
Institute of Transportation Engineers (2009) Traffic Engineering Handbook. Washington, DC
Osoba, M., Vukanović, S., Stanić, B. (1999) Upravljanje saobraćajem pomoću svetlosnih signala. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta
Roess, R., Prassas, E., Mcshane, W. (2004) Traffic Engineering, Third Edition. New Jersey, USA: Pearson Education International
Stanić, B. (1991) Istraživanja efekata signalnog plana pri zasićenom toku. Beograd: Saobraćajni fakultet, doktorska disertacija
Tarnoff, P., Parsons, P. (1981) Selecting Traffic Signal Control at Individual Intersections. Transportation Research Board, DC, NCHRP Report 233
Transport research board (2010) Highway Capacity Manual (HCM 2010). Washington, D.C: National Research Council
Vukanović, S., Čelar, N. (2003) Metode istraživanja u saobraćaju - I deo. Beograd: Saobraćajni fakultet
Vukanović, S. (2004) Proračun kapaciteta i nivoa usluge na signalisanim raskrsnicama po metodi HCM iz 2000. godine. Tehnika - Saobraćaj, vol. 51, br. 2, str. 9-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.