Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Tehnika
2016, vol. 71, br. 1, str. 27-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/03/2016
doi: 10.5937/tehnika1601027P
Creative Commons License 4.0
Proračun otpornosti drvenih elemenata na dejstvo požara prema Evrokodu 5
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

Sažetak

Određivanje stepena otpornosti drvenih konstruktivnih elemenata na požar zahteva procenu njihovog ponašanja u uslovima odigravanja požara. Drvo poseduje prirodnu otpornost na prodiranje plamena i toplote unutar njegovog preseka zbog male toplotne provodljivosti i formiranja izolacionog ugljenisanog sloja tokom sagorevanja. Međutim, drvene konstrukcije pri požaru gube svoja mehanička svojstva što se odražava na njihovu nosivost. Zbog toga je, u cilju njihove šire primene, neophodno projektovati konstrukciju sa zahtevanim vremenom otpornosti na požar. Za proračun neophodnih parametara može se koristiti analitički postupak koji se bazira na izloženosti nezaštićenih i zaštićenih drvenih elemenata parametarskom požaru. Njihova pouzdanost u uslovima požara se proverava na osnovu rezidualne čvrstoće pri čemu nosivost elementa treba da ima veću vrednost od vrednosti proračunskog opterećenja za zahtevano vreme izloženosti požaru.

Ključne reči

drveni konstruktivni element; parametarski požar; otpornost na požar; nosivost

Reference

*** (2002) EN 1991-1-2, Eurocode 1: Actions on structures: General actions: Actions on structures exposed to fire. Brussels: European Committee for Standardization, Part 1-2
*** (2004) EN 1995-1-2, Eurocode 5: Design of timber structures: General: Structural fire design. Brussels: European Committee for Standardization, Part 1-2
Babrauskas, V. (2001) Ignition of wood: A review of the state of the art. u: Interflam 2001, Interscience Communication Ltd, pp. 71-88
Blagojević, M.Đ., Pešić, D.J. (2011) A new curve for temperature-time relationship in compartment fire. Thermal Science, vol. 15, br. 2, str. 339-352
Cachim, P.B., Franssen, J. (2009) Assessment of Eurocode 5 Charring Rate Calculation Methods. Fire Technology, 46(1): 169-181
Khan, M. (2002) Factors affecting the thermal properties of concrete and applicability of its prediction models. Building and Environment, 37(6): 607-614
Peet, M.J., Hasan, H.S., Bhadeshia, H.K.D.H. (2011) Prediction of thermal conductivity of steel. International Journal of Heat and Mass Transfer, 54(11-12): 2602-2608
Pešić, D., Blagojević, M., Suljović, S., Bogdanov, S. (2013) Pouzdanost čelične građevinske konstrukcije u uslovima požara. Tehnika, vol. 68, br. 3, str. 407-413
Pešić, D.J., Blagojević, M.Đ., Bogdanov, S.S. (2013) Real fire resistance calculation of building structures. Integritet i vek konstrukcija, vol. 13, br. 1, str. 51-62
Thunman, H., Leckner, B. (2002) Thermal conductivity of wood—models for different stages of combustion. Biomass and Bioenergy, 23(1): 47-54