Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 71, br. 2, str. 209-214
Parametri koji definišu optimalnu proizvodnju naftnih bušotina pri primeni mehaničke metode eksploatacije
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Ključne reči: optimizacija; proizvodnja; naftna bušotina; mehanička metoda
Sažetak
Određivanje optimalne proizvodnje naftne bušotine predstavlja usklađivanje proizvodnih karakteristika date bušotine sa operativnim parametrima primenjene mehaničke metode eksploatacije. Optimalna proizvodnja bušotine će se dobiti kada se izbalansira količina fluida koja ulazi u bušotinu sa količinom fluida koju primenjena mehanička metoda eksploatacije iznosi iz bušotine. U radu se razmatraju ključni parametri koji utiču na određivanje optimalne proizvodnje bušotine pri primeni mehaničke metode eksploatacije: karakteristike utoka fluida u bušotinu, predviđanje buduće poroizbodnje bušotine, operativni parametri mehaničke metode eksploatacije, trenutak uvođenja mehaničke metode eksploatacije i cena nafte.
Reference
Batalović, V., Danilović, D., Maricic, V.K. (2011) Hydraulic lift systems with piston type pump. Journal of Petroleum Science and Engineering, 78(2): 267-273
Danilovic, D.S., Karovic-Maricic, V.D., Batalovic, V.B., Lekovic, B.A. (2012) Device for more efficient production of heavy oil. Chemical Engineering Research & Design, vol. 90, br. 2, str. 238-242
Danilović, D., Karović, M.V. (2009) Primena analize trenda proizvodnje. u: Sym-op-is, Beograd: Matematički institut SANU, 579-582
Danilović, D., Karović, M.V., Ivezić, D. (2010) Primena savremenih metoda u proizvodnji nafte i gasa. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 164
Danilović, D. (2001) Optimizacija proizvodnje malih naftnih polja primenom modela integralnog upravljanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, doktorska disertacija
Danilović, D.Š., Elhaddad, E.E.A., Leković, B.A., Živković, M.A. (2014) Određivanje optimalne količine gasa koji se utiskuje za rad gaslift sistema. Tehnika, vol. 69, br. 5, str. 751-758
Maricic, V.K., Danilovic, D. (2010) Preliminary management and optimization of a gas reservoir in central Serbia. Journal of Petroleum Science and Engineering, 70(1-2): 107-113
Soleša, M., Danilović, D., Buza, Z. (1999) Sistem analiza proizvodnje nafte i gasa eruptivnom metodom. DIT Naftagas, 524
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1602209D
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
Creative Commons License 4.0