Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Tehnika
2017, vol. 72, br. 5, str. 701-706
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/11/2017
doi: 10.5937/tehnika1705701V
Creative Commons License 4.0
Određivanje jačine električnog polja visokih učestanosti primenom širokopojasnih merenja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: banevule@gmail.com

Projekat

Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (MPNTR - 43009)

Sažetak

Izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima visokih učestanosti (iznad 100 kHz), tj. radiofrekvencijskom zračenju koje potiče od savremenih sistema za bežični prenos informacija, predstavlja neminovnost današnjeg doba. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj širokopojasnih merenja jačine električnog polja visokih učestanosti za brzu i pouzdanu procenu izlaganja ljudi. U radu je navedena i jedna operativna metoda merenja jačine električnog polja na licu mesta (in situ) koja je vezana za opseg frekvencija od 3 MHz do 18 GHz.

Ključne reči

Reference

*** (2009) NBM-550 Narda broadband field meter: Operating manual. NARDA Safety Test solutions, Order no: 2401/98.21
*** Manufacturer data sheet: Measuring electric fields from 3 MHz to 18 GHz. E-FIELD PROBE EF1891, Dostupno na: http://www.narda-sts.de
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) (2008) Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0Hz - 300 GHz). CENELEC EN 50413
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) (2008) Basic standard for in-situ measurement of electromagnetic fields strength related to human exposure in vicinity of base stations. CE-NELEC EN 50492
Vulevic, B., Osmokrovic, P. (2010) Evaluation of uncertainty in the measurement of environmental electromagnetic fields. Radiation Protection Dosimetry, 141(2): 173-177
Vulević, B., Grbić, M., Pavlović, A. (2016) Monitoring elektro-magnetskih polja u životnoj sredini. Ecologica, Vol. 23, No 84, 877-881
Vulević, B., Grbić, M., Pavlović, A. (2016) Nivoi električnih polja visokih učestanosti - jedan primer određivanja merne nesigurnosti kod širokopojasnih merenja. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 26, str. 141-150