Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Vojno delo
2000, vol. 52, br. 4-5, str. 71-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Operacija 'Pustinjska oluja' i agresija Severnoatlantskog pakta na Jugoslaviju - sličnosti i razlike

Sažetak

U okviru veoma aktuelne i kompleksne teme autor razmatra brojna pitanja: od povoda i ciljeva preduzimanja operacija 'Pustinjska oluja' i 'Združene snage' (agresija NATO-a na SRJ) do njihovog okončanja i novostvorenih situacija. Pripreme operacija sagledava kroz obaveštajnu obradu vojišta, psihološke i druge pripreme vlastite i svetske javnosti, dovođenje i razvoj snaga na operacijskim osnovicama i drugo. Za početak i tok operacija smatra karakterističnom, pored ostalog, masovnu upotrebu sredstava ratne tehnike najsavremenijih tehnologija (karakteristike i način njihove upotrebe) i naglašava da su te operacije potpuno nov način ratovanja. Autor je posvetio određenu pažnju medijskoj podršci operacija, kao i merama odbrane i zaštite koje su preduzele napadnute zemlje, s težištem na postupcima Vojske Jugoslavije. Umesto zaključka, navodi neke posledice izvedenih operacija i njihov odraz na međunarodne odnose, i ukazuje na novonastalu situaciju (produbljenje kriza) u zoni Persijskog zaliva i na Balkanu.

Reference

*** (1999) JANE's Defence Weekly, 23.jun
*** (1990) Military Technology, br. 1
*** (1998) JANE's Defence Weekly, 7.oktobar, str. 3
*** (1991) World Defence Almanac 1990. Bonn
*** (1999) JANE's Defence Weekly, 7.jul, str. 21
Bender, B. (1999) USAF to count the coste of expending B-2A Spirit fleet. JANE's Defence Weekly, 26. maj, str. 3
Bogdanović, B. (1999) Ni mrak im ne pomaže. Politikin magazin, br. 28
McPeak, M.A. (1999) Precision strike: The impact on the battle space. Military Technology, br. 5, str. 20-30
Mirković, T. (1991) Neka obeležja rata u Zalivu. Vojno delo, vol. 43, br. 4-5, str. 289-309
Puharić, B. (1999) 'Milosrdni anđeo' na krilima NATO. Politika, feljton, juni-juli
Seigle, G. (1999) B-2A Spirit is no 'prima dona' on the ground. JANE's Defence Weekly, 7.jul, str. 23
Szafranski, R. (1995) Parallel war and hyperwar. Air University Studies in National Security, br. 3, septembar, str. 125-151
Toffler, A., Toffler, H. (1993) War and antiwar: Survival at the dawn of the 21st century. Boston, itd: Little, Brown and Co
Warden, J.A. (1995) Air theory for the twenty-first century. u: Battlefield for the Future: 21st Century Warfare Issues, Air University Press, Maxwell Air Force Base, str. 103-124, Sep