Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 69, br. 3, str. 280-302
Savremeno tumačenje pojma nacionalna logistika
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd
Ključne reči: nacionalna logistika; logistika; krizne situacije
Sažetak
Postoji mnogo, po suštini sličnih tumačenja pojma logistika u savremenoj nauci. Tumačenja prvenstveno tretiraju privredni aspekt i svrhu logistike. Definicije se razlikuju samo prema broju procesa koji su obuhvaćeni ili načinu kako bi se njima moglo upravljati. Slično je i sa definicijama vojne logistike i ako one obuhvataju veći broj različitih procesa. U literaturi se ne može naći veliki broj definicija nacionalne logistike. I kada se nađu, one se odnose na nacionalnu podršku privredi. Zbog premošćavanja jaza između poimanja logistike u privrednom smislu i smislu zadovoljavanja logističkih potreba naroda, vojske, bezbednosnih i drugih angažovanih sastava u kriznim situacijama, a na osnovu analize literature, relevantnih činilaca i međusobnih odnosa došlo se do neophodnog obuhvata i sadržaja pojma nacionalne logistike u širem smislu. Istraživanje značenja pojma rađeno je iz krajnje praktičnog razloga - objašnjavanja značaja i obuhvata nečega čime u praksi treba upravljati, za šta treba koncipirati odgovarajuću strategiju, planirati, organizovati i razviti regulatorni okvir kako bi se zemlja bolje pripremila za neumitni dolazak kriznih situacija i efektivan i efikasan odgovor u tom slučaju.
Reference
*** (2007) u: Forward, National Logistics Strategy is being developed - professional conference, Hungary, 30.05, (https://www.palyazat.gov.hu/national_logistics_strategy_is_being_developed_professional_conference)
*** (2010) u: Unescap forum “Comprehensive policy framework for logistics: National Logistics Strategy”, China, http: //www. unescap. org/sites/default/files/Logistics_policy_ch4. pdf
*** (2012) Oxford Dictionaries. Retrieved 21 February 2012
*** Doraleh Conteiner terminal website. http://www.dpworld-doraleh.com/the-two-billion-dollars-national-logistics-strategy/
*** Official portal Ministry of Transport, Malesya, (http://www.mot.gov.my/en/logistic/task-force-logistics-country). http://www.mot.gov.my/en/logistic/task-force-logistics-country)
*** Corporate website of National Logistics Cell. (https://en.wikipedia.org/wiki/National_Logistics_Cell)
*** Council of Logistics Management to become Council of Supply Chain Management Professionals, Material Handling & Logistics News,. 16 Jul 2004 (http://mhlnews.com/global-supply-chain/council-logistics-management-become-council-supply-chain-management-professional)
*** CSCMP glossary. http://cscmp.org/sites/default/files/user_uploads/resources/downloads/glossary-2013.pdf
*** U.S. Army Cartographer. http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/ancient%20warfare/ancient%20warfare%20maps
Bamford, C., Grant, S. (2015) Economics. Cambridge University Press, Third Edition
Banomyong, R., Cook, P., Kent, P. (2008) Formulating regional logistics development policy: the case of ASEAN. International Journal of Logistics Research and Applications, 11(5): 359-379
Fechner, I. (2010) Role of logistics centres in national logistics system. Electronic Scientific Journal of Logistics, Vol. 6, No. 2
Government of Malesia Logistics and Trade Facilitation Master plan (2015-2020). (http://www.mot.gov.my/en/Penerbitan%20Rasmi/Executive%20Summary%20Logistics%20and%20Trade%20Facilitation%20Masterplan.pdf)
Jomini, A.H. Encyclopedia Britannica. Cambridge University Press, Baron, 15 (11th ed.)
Kambić, M. (2015) Veća efikasnost, manji troškovi - kakva je perspektiva logističke industrije u Srbiji. u: Logistika pokreće vaš biznis, tematski bilten; 29.9.2015. (http://www.ekapija.com/website/sr/page/1250175/Ve%C4%87a-efikasnost-manji-tro%C5%A1kovi-Kakva-je-perspektiva-logisti%C4%8Dke-industrije-u-Srbiji)
Kosmidis, A. (2014) National Logistics Strategy: A master plan for business development in Greece. KPAG
Mekonnen, S. (2015) Ethiopia: UNDP Hands Over Ethiopia National Logistic Strategy. Ethiopian Herald, 11.04. (http://allafrica.com/stories/201504131693.html)
Neumuller, J. Scandria project presentation. (http: //www. transbaltic. eu/wp-content/uploads/2011/02/About-ScandriaJurgen-Neumuller. pdf)
Reese, T. (1973) The All-Red Routes (The British Empire). London (UK): BBC TV/Time-Life Books
Siamas, I., Iakovou, E., Vlachos, D. (2012) Strategic Mapping of a National Logistics & Supply Chain System: The Case of Greece. u: 2nd International Conference on Supply Chains
Stajić, D.T. (1928) Snabdevanje vojske u mobilno i ratno doba sa rešavanjem intendantskih zadataka. Štamparija 'Ujedinjenje', str. 1
World bank (2001) u: Transport & Logistics in the Internet Age: International Summit
Zanjirani, F.R. (2009) Nasrin Asgari, Hoda Davarzani,ly Chain and Logistics in National, International and Governmental Environment (Concepts and Models). Dordrecht-Heilderberg-London-New York: Physica-Verlag / Springer, Supp; ISBN 978-3-7908-2155-0
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/vojdelo1703280S
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.

Povezani članci