Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 69, br. 5, str. 320-332
Razmatranje inovativnosti koncepta hibridnog ratovanja
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Institut za strategijska istraživanja

e-adresanebojsa.nikolic11@mod.gov.rs
Projekat:
Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku (MPNTR - 47029)

Sažetak
Hibridno ratovanje je novi termin kojim se pokušavaju obuhvatiti i istaći sve specifičnosti savremenih sukoba u prve dve decenije dvadeset prvog veka. Ovaj atraktivni termin postao je vrlo popularan u širem kontekstu medijskih i političkih krugova, dok se u stručnoj javnosti sreću podeljena mišljenja. Za razumevanje osnovne ideje hibridnog ratovanja korisno je poći od klasičnog poimanja rata kao nastavka politike drugim sredstvima. Inovativnim pristupom i logičkom analizom može se sagledati širok spektar i raznolikost drugih -nevojnih sredstava i metoda kojima se sukob iz sfere političkih odnosa prenosi u druge oblasti: ekonomsku, finansijsku, saobraćajnu, transportnu, informacionu, medijsku, kulturnu, religijsku, sportsku. Uporedni procesi globalizacije i tehnološkog razvoja naročito u sferi informacionih i komunikacionih tehnologija, u kombinaciji sa ostalim faktorima, daju nove mogućnosti i plodno tle za hibridno ratovanje. Ipak, osnovna ideja i sadržaji hibridnog ratovanja nisu potpuno novi već su primenjivani i ranije ali pod drugim nazivom. U starijim domaćim izvorima sreće se termin specijalni rat, psihološki rat i propaganda. Svrha ovog rada je da uporedi nove i stare koncepte u poimanju sukoba sa ciljem jasnije percepcije aktuelne problematike i adekvatnog shvatanja nove terminologije.
Reference
*** (1975) Vojna enciklopedija. Vojnoizdavački zavod, strana 7, tom 9; drugo izdanje
*** (1975) Vojna enciklopedija. Vojnoizdavački zavod, strana 389, tom 7; drugo izdanje
*** (1975) Vojna enciklopedija. Vojnoizdavački zavod, strana 512, tom 7; drugo izdanje
Arquilla, J., Ronfeldt, D. (1999) Swarming and the future of conflict. Rand Corporation
Cordesman, A. (2007) Lessons of the 2006 Israeli-Hezbollah War. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies
d'Agostino Davi (2010) Hybrid warfare. Washington: US Government Accountability office, report GAO-10-1036R Hybrid Warfare, September 10
Federal Government (2016) White Paper on German security policy and the future of the bundeswehr. Germany, July
Hall, G. (2015) Hybrid warfare: Iranian and Russian Versions of 'Little Green men' and Contemporary Conflict. Rome: NATO Defence College-Research Division, Research paper, No.123, December, Pristup 29.01.2017. sa: http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/5/11/1775765_741.pdf
Hoffman, F. (2009) Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern Conflict. Strategic Forum, Institute of National Strategic Studies, NDU, April; 1-8; 240
Hoffman, F. (2007) Conflict in the 21st Century - The Rise of Hybrid Wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies
Jagello 2000 (2015) Hybrid warfare: A new phenomenon in Europe’s security environment. u: Research paper, Prague: Jagello 2000
Korybko, A. (2015) Hybrid wars: The indirect adaptive approach to regime change. Institute for Strategic Studies and Predictions PFUR
Madden, D., Hoffmann, D., Johnson, M., Krawchuk, F., Nardulli, B., Peters, J., Robinson, L., Doll, A. (2016) Toward Operational Art in Special Warfare. Rand Corporation
Mattis, J., Hoffman, F. (2005) Future warfare: The rise of hybrid wars. Proceedings Magazine, US Naval Institute, 132/11/1233, November
McCulloh, T., Johnson, R. (2013) Hybrid warfare. u: JSOU Report 13-4, FL, USA: Joint Special Operations University
Merle, M. (2015) Nothing new in hybrid warfare: The Estonian experience and recommendations for NATO. German Marshall Fund (GMF)
Miller, M. (2015) Hybrid warfare: Preparing for future conflict. u: Research report, Air War College, Air University, 17 February
Ministry of Defence (2015) Global strategic trends: Out to 2045. Shrivenham, Wiltshire, United Kingdom: Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), Joint Forces Command
Nikolić, N. (2016) Strategijska raskršća i hibridni rat - novi fenomen ili novo ime za stare pristupe konfliktima. u: Srbija i strategijska raskršća ISIKS-2016, naučni skup, 30.09.2016, Beograd, Tematski zbornik, Škola nacionalne odbrane, Vojna akademija, str. 77-85
Office of Strategic Services (1944) Simple sabotage field manual. Washington, DC, USA
Tobias, B., Scott, R. (2016) Hybrid warfare in the South China Sea: The United States' 'Little Grey (un)men. Diplomat, December 31, Pristup 29.01.2017. sa: http://thediplomat.com/2016/12/hybrid-warfare-in-the-south-china-sea-the-united-states-little-grey-unmen
Walker, R. (1998) Spec Fi: The United States marine corps and special operations. Monterey, CA, USA: Naval Postgraduate School, Master of Science thesis, December
Wither, J.K. (2016) Making Sense of Hybrid Warfare. Connections: The Quarterly Journal, 15(2): 73-87
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1705320N
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.