Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 5, str. 334-355
Uloga i delovanje elite u oslobađanju i usmeravanju društvene energije
aVisoka brodarska škola akademskih studija, Beograd
bNarodna banka Srbije, Beograd
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: elita; izvrsnost; istaknutost; obeležja i delovanje elite; vojna elita; preformatiranje elite
Sažetak
Elitu čine manje grupe ljudi koji se u odnosu na većinu (neelitu) izdvajaju po nekim svojstvima ili statusu, po moći i uticaju na okruženje, po ugledu i privilegijama. Vrlo je važno stvoriti mehanizme društvene kontrole koji od članova elite zahtevaju što više izvrsnosti a što manje istaknutosti, širok misaoni obuhvat i delovanje u interesu opšteg dobra. Uz jasno izraženu volju za isticanjem, elite pokazuju i težnju ka ekskluzivnosti, ograničavanju i sprečavanju ulaska novih članova u grupu. Unutar svake elite postoji hijerarhijsko ustrojstvo. Praksa savremenog života zahteva da se zaštite određene elite, malobrojne ali vrlo važne za društvo (obrazovna elita, naučna, umetnička). Neophodna je veća sinergija u delovanju elita u okviru Republike Srbije. Vrlo je važno pokrenuti intenzivniji proces okupljanja i duhovnog preformatiranja nacionalnih elita, uključujući i vojnu elitu, u pravcu formiranja uistinu nacionalno i institucionalno vodećeg establišmenta, njihovo efikasnije javno delovanje i što veće uključivanje u modelovanje opšteg dobra, njegovu zaštitu i razvoj. Globalne trendove u društvenim promenama treba pratiti ali ne treba minimizovati i potceniti specifičnosti naše nacionalne kulture i tuđim očima posmatrati našu objektivnu stvarnost. Kosmopolitizam, u orijentaciji i delovanju, ne isključuje sopstveni identitet, već naprotiv, oslanja se na istinsko poznavanje samoga sebe. U protivnom, imamo lažni kosmopolitizam koji je obmana za krizu identiteta. Potrebe prakse, zahtevi vremena i savremeni trendovi u upravljanju javnim poslovima, zahtevaju da se više radi na temeljnom vaspitanju i obrazovanju elita (posebno upravljačke).
Reference
Alargić, D. (2015) Sistem vrednosti pripadnika Vojske Srbije u kontekstu reformi društva. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 287-314
Andrejić, M., Dragović, N., Trandafilović, S. (2017) Uloga nacionalne elite u vremenu velikih promena i kriza. u: 20. DQM Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM - 2017, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 188-197
Andrejić, M., Ljubojević, S., Epler, I. (2014) Unapređenje rada upravljanja u VA i na Univerzitetu odbrane. u: 'Doba znanja', XII međunarodne naučno - stručne konferencije, Zbornik radova, Sremski Karlovci: FAM
Andrejić, M., Ljubojević, S., Milenkov, M. (2013) Integralni pristup obezbeđenju kvaliteta u VA i na Univerzitetu odbrane. u: Politehnika, drugi naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem, zbornik radova, str. 140-147
Andrejić, M. (2016) Stvaranje i razvoj logističke elite, autorizovano izlaganje na stručnom logističkom informisanju posvećenom jačanju logističke elite, sabornosti i sinergije. Beograd: Vojna akademija, maj
Andrejić, M., Milenkov, M. (2016) Koncept i pristup stvaranju kvalitetnih oficira za potrebe logistike odbrane. u: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, 19. DQM Međunarodna konferencija, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 19-35
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Prilog unapređenju promišljanja o promenama u logistici odbrane. u: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, 20. DQM Međunarodna konferencija, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 37-62
Andrejić, M.D., Sokolović, V.S., Milenkov, M.A. (2010) Koncept razvoja službi logistike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 37-62
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Education in logistics and training of non-logistic personnel. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Andrejić, M.D., Andrejić, I.M., Arsić, S.N., Ljubojević, S.D. (2015) Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Andrejić, M.D., Brkljač, N., Milenkov, M.A. (2018) Prilog unapređenju promišljanja o mogućim poboljšanjima na Univerzitetu odbrane. Vojno delo, vol. 70, br. 6, str. 237-263
Botomor, T. (2008) Elite i društvo. Novi Sad: Mediteran Publishing
Burnham, J. (1973) Promene u savremenom razvijenom kapitalizmu: Ekonomija menadžerskog društva. Beograd: IC Komunist
Freeman, C., Jahoda, M. (1982) Budućnost svijeta. Zagreb: Globus
Golubović, Z.T. (1987) Novije teorijske paradigme za uporedno istraživanje aktuelno postojećeg socijalizma. u: Golubović Zagorka [ur.] Teorija i praksa realnog socijalizma - rezultati uporednog istraživanja i polemičke rasprave, Beograd: Filip Višnjić
Ilić, Đ., Andrejić, M., Janošević, M. (2017) Prilog unapređenju komunikacije i poslovanja u logističkim poslovima sistema. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 424-436
Koenen, I.Ž. (2005) Sociologija elita. Beograd: Clio
Korpjenter, A. (1978) Pribežište u metodi. Beograd: Prosveta
Kotter, P.J., Cohen, D.S. (2001) The Heart of Change. Harvard Business School Press
Mankju, G.N. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Nedimović, T. (2009) Struktura motiva postignuća, darovitost i društvena elita. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov', Pregledni rad
Panić, S., Andrejić, M.D., Stanković, V. (2015) Uloga interne komunikacije u motivisanju zaposlenih. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 384-400
Servan-Schreiber, J.J. (1968) Američki izazov. Zagreb: Epoha
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1805334A
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.