Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 7, str. 447-464
Džihad kao globalni terorizam
aUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
cVojska Srbije RV i PVO, Beograd
Ključne reči: globalni džihad; globalizacija; islamske države; religija; terorizam
Sažetak
Globalizacija kao univerzalni posthladnoratovski geopolitički proces nameće nove standarde i principe međunarodnih odnosa u kojima se sve nacionalne, socijalne, etničke, političke, kulturne, konfensionalne i druge specifičnosti zemalja i regiona potiskuje, marginalizuju, i potčinjavaju praksi ograničenog suvereniteta. Takav proces nailazi na otpore zemalja političkih protivnika, verskih i nacionalnih grupa i brojnih slobodoumnih građana koji ga doživljavaju kao ekspanziju neokolonijalizma. Terorizam se u pojedinim, islamskim zemljama i neguje ne samo kao vrhunsko nacionalno strategijsko opredeljenje, već i kao kulturno - verski i kao pitanje društvenog morala. Zloupotrebljavajući islamsku veru, na toj platformi gradi i dobija podršku jednog broja fanatičnih vernika, islamističkih grupa i organizacija koje vode borbu za stvaranje islamske države na zemaljskoj kugli programiranjem 'džihada' Cilj rada je da se sagleda kako je 'džihad' zloupotrebljen u svrhu globalnog terorizma, da se analizira geneza terorizma, njegov nastanak i razvoj sa akcentom na religijski terorizam.
Reference
*** (2015) Global trends. http://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/pressrelease-archive-2000/12182000.html, 21.01.2018
Avramova, S. (1998) Trilateralna komisija, svetska vlada ili svetska tiranija. Veternik: Ideja
Beriša, H. (2016) The influnce of islamic onthe Global security. Journal of Liberty and International Affairs, Bitol, Specijal Isuse, Vol. 1 Supp. 1
Beriša, H., i dr. (2014) Međusobni uticaj procesa globalizacije i terorizam. u: Međunarodni naučni skup: Određenje, organizacija i djelatnost subjekata nacionalnih sistema bezbednosti, Banja Luka: FBZ - Univerzitet sinergija, 26.10
Beriša, H. (2012) Političko nasilje na Kosovu i Metohiji od 1945 do 2003. godine, FNP. Beograd, doktorska disertacija
Bjelić, D.I. (2000) Globalizacija i otpori. Nova srpska politička misao, vol. 7, br. 3-4, str. 7-20
Dajani-Shakeel, H., Meissir, R.A. The Jihad and Its Times. Ann Arbor, MI: University of Michigen Press
Gaćinović, R. (2005) Terorizam. Beograd: Drasler
Gidenes, E. (2000) Globalizacija shvaćena ozbiljno. Beograd: Republika
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Hantington, S.P. (1999) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak. Beograd: Filip Višnjić
Hofman, B. (2000) Unutrašnji terorizam. Beograd: Narodna knjiga
Jevtić, M. (2001) Savremeni džihad kao rat. Beograd: Nikola Pašić, 3. izdanje
Marković, Ž.D. (2006) Globalizacija obrazovanja. u: Osnovna polazišta obrazovanja, naučni skup, Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Micić, P. (2006) Samoubilački terorizam. Altera
Mijalkovski, M. (2004) Terorizam. Fakultet civilne odbrane
Milašinović, P., Milašinović, S. (2004) Uvod u teorije konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Naj, Dž. (2004) Paradoks, američka moć. Beograd: BMG
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija dva lika sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Pečujlić, M. (2000) Planetarni kentaur, dva lika globalizacije. Nova srpska politička misao, vol. 7, br. 3-4, str. 21-58
Petković, M.V. (2009) Terorizam - rat u kontinuitetu. Vojno delo, vol. 61, br. 4, str. 248-275
Sarah, E. Z. (2007) The Military Strategy of Global Jihad. Unifed States Army War College - Strategic Studies Institute, htto: //strategistudiesinstitute. army. mail/pubs/display. cfm?pubID=809
Schmidt, P.A., Jongman, J.A. (1998) Political terrrorisim: A new guide to aetros, authors, concepts, data bases, theories and literture. 2nd ed
Sejdžmen, M. (2006) Terorističke mreže. Beograd: Altera, str. 9-11
Simeunović, D. (2009) Terorizam - opšti deo. Beograd: Biblioteka Crimen, str. 7
Stojanović, S. (2009) Globalizacija i bezbednosne perspektive sistema. Beograd: VIZ
Strayer, J.R. (1985) Dictionary of Middle Ages. New York: Shareles Scribner s Sons, p. 483-489; http:// www.stategov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
Šikman, M. (2006) Terorizam - aktuelni i mogući oblici. Banja Luka: Ministarstvo unutrašwih poslova Republike Srpske
Talijan, M.M. (2012) Bezbednosni menadžment u suprotstavljanju i borbi protiv terorizma. Beograd: Vojna akademija
Trkulja, J. (2000) Aspekti globalizacije. Beograd: Beogradska otvorena škola
Vejnović, D., Šikman, M., Slobodan, R. (2006) Društveni aspekti terorizma. Banja Luka
Vejnović, D., Šikman, M. (2007) Defendologija - društveni aspekt bezbednosti moderne države. Banja Luka, Drugo izdanje
Vidojević, Z. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
Vjat, Dž. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandri Press
Volerstin, I. (2004) Opadanje američke moći. Podgorica: CID
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1807447B
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci