Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:[1]
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:7
  • full-text downloads in 30 days:5

Contents

article: 1 from 1  
2019, vol. 71, iss. 8, pp. 155-165
Strateška kultura i slike ratova iz poslednje dekade 20. veka u srpskoj prozi
(The title is not available in English)
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy

emailsvladusic@ff.uns.ac.rs
Keywords: strateška kultura; književnost; rat; pozadinska perspektiva rata; frontalna perspektiva rata
Abstract
(not available in English)
Na početku ovog rada ispituje se veza između strateške kulture i književnosti. TA veza zasniva se na činjenici da pojam strateške kulture podrazumeva da u donošenju strateških odluka značajnu ulogu imaju ne samo racionalne procene već i kultura iz koje dolaze donosioci odluka. Kulturu možemo povezati sa slikom sveta jednog naroda, koja se izražava, ali i menja, putem književnosti. Na taj način, slika sveta koju kreira književnost može da bude činilac u donošenju strateških odluka. U drugom delu teksta ukazuje se na primere u kojima je slika rata u srpskoj književnosti kreirala određenu stratešku kulturu koja je podržavala ili dovodila u pitanje pojedine strateške odluke. Treći deo teksta pokazuje način na koji se stvarala slika ratova devedesetih godina u srpskoj prozi, pri čemu ćemo razlikovati dve perspektive: dominantniju, pozadinsku perspektivu, u kojoj je rat označen kao apsurdan, pa ima ulogu neprijatelja, i manje izraženu, frontalnu perspektivu, u kojoj se kao neprijatelj može prepoznati drugi politički subjekt. Završetak teksta ukazuje na to da dominacija pozadinske percepcije dovodi u pitanje mogućnost postojanja strateške kulture naroda, pa i samog nacionalnog identiteta, budući da se narod svodi na pojedince - dezertere koji žele da prežive rat njegovim napuštanjem.
References
Badiou, A. (2008) The Meaning od Sarkozy. London-New York: Verso
Hajdeger, M. (2000) Šumski putevi. Beograd: Plato
Karanović, Z. (2009) Tri slike pobede. Beograd: Laguna
Kordić, R. (2001) Etika književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Noris, D. (2018) Duhovi kruže Srbijom - književno predstavljanje rata u srpskoj književnosti. Beograd: Geopoetika
Pejčić, J. (2013) Zavet i čin. Beograd: Službeni glasnik
Peković, R. (1986) Ni rat ni mir - panorama književnih polemika - 1945-1965. Beograd: Filip Višnjić
Rakić, M. (1967) Poezija. Zagreb: Naprijed
Saunders, F.S. (2013) Hladni rat u kulturi - CIA u svetu umetnosti i književnosti. Beograd: Dosije studio
Snyder, J.L. (1977) The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica: RAND Corporation
Sondhaus, L. (2006) Strategic Culture and Ways of War. London-New York: Routledge
Vladušić, S. (2009) Na promaji. Zrenjanin: Agora
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1908155V
published in SCIndeks: 17/01/2020

Related records

Kultura (2016)
Avant-garde, kitsch and leftist ideas
Radojičić Mirjana

Vojno delo (2019)
Posebnost odnosa strateške kulture i strategije
Stojanović Stanislav

Vojno delo (2019)
Geopolitički temelji srpske strateške kulture
Stepić Milomir

show all [13]