Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Vojno delo
1993, vol. 45, br. 3-4, str. 163-184
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Međunarodnopravni aspekti zabrane letenja nad Bosnom i Hercegovinom
Afilijacija nije data

Sažetak

Međunarodni aspekta zabrane letenja nad teritorijom bivše Bosne i Hercegovine ukazuju da stvaranje zone zabranjenih letova nije presedan koji je uspostavljen na primeru bivše Jugoslavije već, kao i u Iraku, predstavlja deo sadržaja 'novog svetskog poretka'. Sa tog stanovišta zabrana letenja postaje jedan od osnovnih instrumenata stvaranja novih međunarodnih odnosa u svetu i, pre svega, sigurna osnova za kontrolu nad određenim državama i narodima. Zone zabranjenih letova postaju direktno i u praksi potvrđeno novo tumačenje pojma suverenosti nad kopnom, morem i u vazdušnom prostoru iznad njih i potvrđuju teoriju tzv. ograničene suverenosti. Zone zabranjenih letova svetski moćnici koriste i za stvaranje mirne i bezbedne osnove za vojne akcije protiv jedne zemlje, kojoj, pre svega, ograničavaju pravo na suverenost nad vazdušnim prostorom iznad vlastite teritorije - pravo koje proizilazi iz međunarodnih konvencija i propisa. Operacija 'Zabraniti let' (Denu Flight), premda je imala polovičan uspeh, izazvala je mnoge implikacije na prostorima bivše Jugoslavije. Našoj zemlji već se nameću neki slični 'modeli' koji proizilaze iz jednostranog i protivpravnog mešanja u unutrašnje stvari drugih država.

Reference

*** (1992) Iz Memoranduma Predsedništva SR Jugoslavije. od 15. juna, O angažovanju Republike Hrvatske u ratnim sukobima u Bosni i Hercegovini
*** (1993) Borba, od 16. januara
OUN (1992) Izveštaj Generalnog sekretara Savetu bezbednosti. U skladu sa paragrafom 4 Rezolucije 752 (1992) Saveta bezbednosti od 30, maja 1992
SUKL, Služba vazduhoplovnih obaveštavanja (1993) Navigation Warning NOTAM. Series A, 1 Jan