Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Vojno delo
1995, vol. 47, br. 3, str. 192-200
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Ratni zločini i genocid u Jugoslaviji od 1941. do 1945. godine
Afilijacija nije data

Sažetak

Ratni zločini i zločini genocida tokom Narodnooslobodilačkog rata u Jugoslaviji 1941-1945. bili su sastavni dio opšte strategije okupatora i njihovih saradnika. Naime, nemački i italijanski komandanti, čelnici fašističke Mađarske i Bugarske zahtijevali su od svojih potčinjenih komandi preduzimanje surovih represalija: masovne likvidacije stanovništva, nasilno iseljavanje i odvođenje u koncentracione logore bez obzira na pol i uzrast radi osiguranja mira i sigurnosti na okupiranim teritorijama. Genocid nad Srbima, Jevrejima i Ciganima, sproveden u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945. godine, po broju žrtava, metodama i načinu uništavanja spada u najmonstruoznije primjere u istoriji 20. vijeka. Odmah nakon uspostavljanja NDH, 10. aprila 1941, Srbi, Jevreji i Cigani stavljeni su van zakona i predviđeni za potpuno uništenje sve zarad stvaranja 'čiste hrvatske države' i egzistencije 'čiste hrvatske nacije'. Predviđeno je da se potpuno unište Srbi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tako što bi se trećina likvidirala, trećina iselila i trećina nasilno prevela u rimokatoličku vjeru i pretopila u Hrvate. U svemu tome, vlasti NDH imale su značajnu podršku Rimokatoličke crkve. Suočeni sa takvim podacima, u mogućnosti smo da otkrivamo razloge, motive i ciljeve genocida i genocidne politike, veličinu ljudskih i duhovnih gubitaka srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Drugom svjetskom ratu. Nameće se zaključak da je Srbima, pored Jevreja i Cigana, bilo namijenjeno potpuno uništenje. Pored ustaških, trpio je i genocidne zločine nemačkih, mađarskih i bugarskih okupatora, kao i zločine velikoalbanskih kvislinga.

Reference

*** (1961) Četrdeset Prva. Beograd
*** Fond Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina počinjenih od okupatora i njihovih pomagača. Beograd, Arhiv Jugoslavije, Fascikla 18
*** (1941) Novi list, Rijeka, 3. lipnja
*** (1941) Narodne novine Republike Hrvatske, 5. V
*** Izvještaj Krilnog zapovjedništva Bileće Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije od 1. jula 1941. Beograd: Vojnoistorijski institut - Vojni arhiv, Fond NDH, k. 143-a, per. br. 36/9-2
*** Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Gospić, od 3. septembra 1941. Beograd: Vojnoistorijski institut - Vojni arhiv, Fond NDH, k. 67, per. br. 20/3
*** (1941) Narodne novine Republike Hrvatske, 24. 06
*** (1961) Drugi svetski rat 1939-1945. Beograd, Knj. 2
Avramov, S. (1992) Genocid u Jugoslaviji u svetlosti međunarodnog prava. Beograd: Politika
Đurić, L. (1988) Banijski partizanski odred 1941-1945. Beograd
Glišić, V. (1968) Teror i zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941-1944. Beograd: Rad
Glišić, V. (1970) Teror i zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941-1944. Beograd: Rad
Golubović, Z. (1994) Genocid nad Srbima i Jevrejima u Bačkoj januara 1942. Vojno-istorijski glasnik, br. 1-2, str. 161-171
Jelić-Butić, F. (1977) Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska - 1941-1945. Zagreb: Liber
Koljanin, M.B. (1992) Nemački logor na Beogradskom sajmištu - 1941-1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Krizman, B. (1983) NDH između Hitlera i Musolinija. Zagreb, drugo izdanje
Levental, Z., ur. (1952) Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji. Beograd: Savez jevrejskih opština FNRJ
Lukić, D. (1995) Ustaški genocid nad decom u NDH 1941-1945. u: Bulajić Milan [ur.] Genocid nad Srbima u II svetskom ratu, Beograd: Muzej žrtava genocida
Marjanović, J. (1963) Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941. Beograd: Institut društvenih nauka - Odeljenje za istorijske nauke
Miletić, A. (1988) Ustaška fabrika smrti 1941-1945. Beograd: Vojno delo
Miletić, A. (1986) Koncentracioni logor Jasenovac - 1941-1945 - dokumenta. Beograd: Narodna knjiga, Spomen područje Jasenovac
Mirnić, J. (1963) Sistem fašističke okupacije u Bačkoj i Baranji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 35, str. 10-13
Mitrovski, B., Glišić, V., Ristovski, T. (1971) Bugarska vojska u Jugoslaviji - 1941-1945. Beograd: Međunarodna politika
Morača, P. Jugoslavija 1941. Beograd
Novak, V. (1986) Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj. u: Magnum krimen, Beograd
Pejin, J. (1992) Kolonizacija Hrvata na srpskoj zemlji u Sremu, Slavoniji i Baranji. Sremska Mitrovica
Petranović, B. (1994) NDH - genocidna država. Vojno-istorijski glasnik, br. 1-2, str. 504-533
Petranović, B. (1988) Istorija Jugoslavije 1918-1988. Beograd: Nolit
Pokrajinska komisija za utvrđivanje zločina okupatora u Vojvodini Saopštenje br. 87. Beograd, str. 787-800
Romano, J. (1980) Jevreji Jugoslavije 1941-1945 - žrtve genocida i učesnici NOR-a. Beograd: Savez jevrejskih opština Jugoslavije
Rotbart, V. (1988) Jugosloveni u tatarskim zatvorima i logorima 1941-1945. Novi Sad: Dnevnik
Simonović, B. (1991) Ognjena Marija livanjska, Livno, ljeta gospodnjeg 1991. Beograd: Stručna knjiga
Skoko, S. (1995) Zločini genocida Nezavisne Države Hrvatske u Hercegovini tokom 1941. u: Bulajić Milan [ur.] Genocid nad Srbima u II svetskom ratu, Beograd: Muzej žrtava genocida, str. 264
Stavratović, Đ. (1995) Genocidna politika vedikoalbanskih nacionalista prema Srbima na Kosovu i Metohiji u drugom svetskom ratu. u: Bulajić Milan [ur.] Genocid nad Srbima u II svetskom ratu, Beograd: Muzej žrtava genocida, str. 91-103
Vujošević, J. (1977) Karakter italijanske okupacije u Jugoslaviji 1941-1943. u: Oslobodilačka borba naroda Jugoslavije 1941-1945. god. kao opštenarodni rat i socijalistička revolucija, Beograd, vol. 2
Vukčević, S. (1985) Metode okupatora i kvislinga za ugušivanje otpora u okupiranim gradovima Jugoslavije 1941-1945. Vojno-istorijski glasnik, br. 1, str. 111-114
Živković, N. (1991) Ratna šteta koju je Italija učinila Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Živković, N. (1975) Ratna šteta koju je Nemačka učinila Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI