Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 59, br. 2, str. 157-160
Epidemija Q groznice u jednoj jedinici Vojske Jugoslavije u ratnim uslovima
aVojnomedicinska akademija, Institut za epidemiologiju, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Beograd
Sažetak
U epidemiji Q groznice u jednoj vojnoj jedinici, koja je trajala 9 dana, obolelo je 20 (13,4%) vojnika. Do epidemije dolazi zbog ulaska jedinice u žarište nastalo jagnjenjem i ispašom inficiranih ovaca. Izvor infekcije je kontaminovana prašina sa pašnjaka na kome su vojnici izvodili obuku, a do zaražavanja je došlo aerogenim putem. Bolest se kod 11 (55%) obolelih manifestovala kao pneumonija, koja je kod sedmorice (35%) radiografski dokazana, dok su ostali oboleli imali simptome gripa i infekcije gornjih respiratornih puteva. Uključivanjem tetraciklina u terapiju dolazi do bitnog poboljšanja zdravstvenog stanja obolelih vojnika i svi su nakon lečenja otpušteni kao zdravi. Nalazom antitela na mikroorganizam coxiella burnetii u 66,6% obolelih postavljena je i etiološka dijagnoza bolesti u ovoj epidemiji.
Reference
Arsić, B., Šimović,, Gaon, J. (1957) Inhalatorna epidemija Q groznice u jednoj vojnoj jedinici, zbornik radova. Vojnosanitetski pregled, 43
Arsić, B., Birtašević, B. (1978) Vojna epidemiologija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Benenson, A.S. (1995) Control of communicable diseases in man. Washington, DC: American Public Health Association / APHA
Birtašević, B. (1984) Biološko oružje. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Gerbec, M., Morelj, M. (1957) Značaj niskih titrova u epidemiologiji Q groznice. Vojnosanitetski pregled, 14, str. 321-7
Gerbec, M. (1960) Rezultati višegodišnjeg izučavanja Q groznice u našoj Armiji. Vojnosanitetski pregled, 17: 439-46
Jovanović, Lj., Kičić, M., Radojičić, B. (1950) Prva epidemija Q groznice u Jugoslaviji. Vojnosanitetski pregled, 7: 82-95
Marmion, B.P. (1984) Topley and Wilson's principles of bacteriology, virology and immunity. London, vol. 3
Šeguljev, Z. (1986) Prokuženost ljudi i domaćih životinja C. Burnetii u SAP Vojvodini. Novi Sad: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Vukotić, B., Seguljev, Z., Rašeta, B., Stefanović, S., Patić, V.J., Đurišić, S., Vujkov, V. (1984) Epidemiološke karakteristike Q groznice u SAP Vojvodini. Vojnosanitetski pregled, 41(3): 170-3
Vukšić, Lj. (1954) Dve inhalatorne epidemije Q groznice u JNA 1953. Vojnosanitetski pregled, 11, str. 69-78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/VSP0202157C
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci