Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 53, br. 3-4, str. 253-265
Organizacija rada u jedinicama tehničke službe u borbenim dejstvima
Vojna akademija - Škola nacionalne odbrane, Beograd
Ključne reči: organizacija rada; jedinice tehničke službe; principi organizacije rada; prostorna integracija; razvoj i uređenje stanica
Sažetak
U radu se obrađuje organizacija rada u jedinicama tehničke službe u združenim taktičkim jedinicama, osloncem na sistematizovana iskustva, postojeću normativu i dostupna teorijska saznanja. Jedinice tehničke službe posmatraju se kao složeni organizacioni sistem, sa različitih aspekata. Analitičko-sintetičkim pristupom razmatraju se raspored jedinica tehničke službe, principi organizacije rada, organizacije radnog mesta i individualnog rada, prostorna integracija elemenata stanica i sekcija, izbor rejona razmeštaja jedinica tehničke službe, razvijanje i uređenje stanica i organizacija rada u stanicama za snabdevanje i održavanje.
Reference
*** (1999) Iskustva jedinica službi VJ nivoa bataljona u borbenim dejstvima tokom suprotstavljanja agresiji NATO-a na SRJ. Beograd: IRV SSONID GŠ VJ, projekat
*** (1986) Pozadinske jedinice taktičkih jedinica KoV - pravilo OUP. Beograd: SSNO
*** (1978) Odeljenje, vod i četa tehničkog snabdevanja - održavanja, upotreba i rad. Beograd: TU SSNO
*** (2000) Primena logističkog principa u organizaciji vojske. Beograd: SLGŠ VJ, projekat
*** (2003) Uputstvo za primenu kriterijuma ešeloniranja RMR u VJ. Beograd: OpU GŠ VJ
*** (1997) Kriterijum OFS LiM sastava jedinica za TOd i TSn u ratu i miru. Beograd: TU SP GŠ VJ
*** (1998) Uputstvo za rad četnih - baterijskih mehaničara. Beograd: TU SP GŠ VJ
*** (1979) Pravilo Tehničke službe. Beograd: SSNO - Tehnička uprava
Erić, D.D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Kidd, M.S. (2003) Training logisticians in the objective force. Army Logistician, sep
Maksić, R., Andrejić, M., Nikolić, N. (2004) Taktika tehničke službe. Beograd: UŠiO GŠ VSCG, udžbenik u štampi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0504253A
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.