Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 56, br. 1, str. 13-30
Planiranje u vojnim organizacionim sistemima
aVojna akademija, Beograd
bUprava za opštu logistiku SMR MO, Beograd
Ključne reči: planiranje; funkcija planiranja; proces planiranja; principi planiranja; vrste planova; obeležja planova; upravljanje putem planiranja; podrška planiranju
Sažetak
U radu se razmatra planiranje kao inicijalna upravljačka funkcija u vojnim organizacionim sistemima i planiranje kao proces. Obrađena je suština planiranja, ciljevi koje treba dostići, rezultati koje treba ostvariti i zadaci koje treba realizovati putem planiranja. Identifikovani su planovi u vojnim organizacionim sistemima i model izrade planova. Sagledani su subjekti planiranja i njihove obaveze i faktori koji utiču na planiranje. Sistematizovani su nedostaci planiranja u vojnim organizacionim sistemima, obrađeni principi planiranja, kao i planiranje konkretnog zadatka i ukazano na softver za podršku pojedinih faza.
Reference
*** (1998) Uputstvo o planiranju rada u VJ. Beograd: GŠ VJ
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2001) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 83-107
Andrejić, M. (2001) Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 1, str. 36-52
Certo, S.C. (1989) Principles of modern management: Functions and systems. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Stokke, P., Ralston, W., Boyce, T., Wilson, Y. (1990) Scenario planning for Norwegian oil and gas. Long range planning, No 2
Weihrich, H., Koontz, H. (1993) Management. McGraw-Hill, Inc
William, D.R. (1996) A guide to the project management body of knowledge. Uper Darby: PMI Standards Committee
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0801013A
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.

Povezani članci