Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2009, vol. 57, br. 3, str. 15-27
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/06/2009
doi: 10.5937/vojtehg0903015A
Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane
Vojna akademija

e-adresa: markolis@sezampro.rs, srdjanlj@ptt.rs

Sažetak

Savremeni trendovi analitičke pripreme odluke promovišu područje operacionih istraživanja u svim delatnostima, pa i u sistemima odbrane. U radu su prikazani: kratak pregled suštinskih karakteristika operacionih istraživanja, područja moguće primene u sistemu odbrane, kao i pravci njihovog daljeg razvoja.

Ključne reči

Reference

Andrejić, M. (2000) Planiranje pozadinskog obezbeđenja mobilizacije združenih taktičkih jedinica. Beograd: Vojnotehnička akademija VJ, doktorski rad
Čupić, M., Ćamilović, S., Jovanović, P., i dr (1996) Menadžment / Handbook of management. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Erić, D.D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Hitch, C.J. (1996) Management problems of large organizations. Operations Research, vol. 44, br. 2
Jaiswal, N.K. (1997) Military operations research: Quantitative decision making. London: Kluwer Academic Publishers
Ljubojević, S., Dimić, S., Đorović, B. (2007) Primena lokacijskih modela u rešavanju zadataka transportne podrške vojske. u: SymOpis 2007, Zlatibor, Zbornik radova
Milovanović, M. (2004) Odlučivanje u borbenim dejstvima. Beograd: Vojna akademija
Mincberg, H., Olstrand, B., Lampel, D. (2004) Strateški safari - kompletan vodič kroz divljine menadžmenta. Novi Sad: Prometej
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija - metode, primena u logistici, softver. Beograd: Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije
Stojiljković, M., Vukadinović, S.V. (1984) Operaciona istraživanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Thomas, C.E. (2001) Believing analytical results. Armed Forces Journal International, January