Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2009, vol. 57, br. 4, str. 108-131
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/11/2009
doi: 10.5937/vojtehg0904108R
Tačnost i modernizacija globalnog pozicionog sistema
aVojna akademija, Centar za obuku studenata KoV, Beograd
bKomanda Rečne flotile, Novi Sad

Sažetak

U radu su pregledno prikazani sadašnja koncepcija i razvoj globalnog sistema pozicioniranja (GPS). Ukratko je opisan osnovni princip rada, glavne karakteristike i njegova tačnost. Sadašnja tačnost sistema je, uglavnom, dovoljna za orijentaciju, navigaciju na vodi, u vazdušnom prostoru i na kopnu, ali ne i za brojne druge delatnosti. U radu se analiziraju načini poboljšanja karakteristika sistema satelitskog pozicioniranja, koji bi trebalo da zadovolje strože sigurnosne zahteve. Na kraju je predstavljen razvoj programa modernizacije GPS do 2030. godine.

Ključne reči

Reference

Ćurćić, J., Šoškić, S. (2005) Pozicioni satelitski sistemi. Beograd: Vojna akademija, radni materijal
Gavrić, M., Martinov, M. (2006) Postupci i tačnost primene GPS u poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 96-102
Marjanov, D. (2000) Satelitski sistem za globalno pozicioniranje - GPS. Vojnotehnički glasnik, vol. 48, br. 4-5, str. 475-486
Tirnanić, S., Bursać, S. (2001) Satelitska radio-navigacija letelica. Beograd: Vojnoizdavački zavod