Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [23]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 1, str. 33-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 13/07/2010
doi: 10.5937/vojtehg1001033A
Logistički informacioni sistem
Vojna akademija, Katedra logistike, Beograd

e-adresa: markolis@sezampro.rs

Sažetak

Logistički automatizovani informacioni sistem treba razvijati kao deo jedinstvenog automatizovanog informacionog sistema (JAIS-a). Da bi se logistički automatizovani informacioni sistem uspešno razvijao i primenjivao u operativnoj praksi, neophodno je slediti globalni koncept razvoja JAIS-a i u razvoju više primenjivati timski rad profesionalnog informatičara i poznavaoca realnog logističkog sistema. Bitan uslov za razvoj kvalitetnog logističkog informacionog sistema jeste definisanje informacionih potreba o pojedinim objektima koje tretira logistički informacioni sistem. Zadatak logističkog automatizovanog informacionog sistema jeste da obezbedi: stalni uvid u stanje logističkog sistema; ukazivanje na potrebne i moguće mere poboljšanja; bolje planiranje i upravljanje radom realnog sistema; informisanje ljudstva o stanju realnog sistema i ukazivanje na pravce daljeg razvoja informacionih sistema. Logistički informacioni sistem treba razvijati vodeći računa i o kompatibilnosti sa budućim saveznicima i partnerima.

Ključne reči

informaciona podrška; informacione potrebe; jedinstveni automatizovani informacioni sistem; logistički informacioni sistem; nedostatci logističkog informacionog sistema; kompatibilnost

Reference

*** (2008) Doktrina logistike Vojske Srbije - nacrt. Beograd: GŠ VS
*** (2007) Doktrina logistike sistema odbrane - nacrt. Beograd: SMR MO
Andrejić, M. (2008) Logistika (udžbenik). Beograd: Vojna akademija - SLJR
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Čupić, M. (1995) Generatori i aplikacije sistema za podršku odlučivanju. Beograd: Dopis, I
Čupić, M.E., Suknović, M., Lečić, D., Janičić, R. (1995) Generatori i aplikacije sistema za podršku odlučivanju. Beograd: Dopis, II
Petrović, M. (1990) Osnovi primene informacione tehnologije u vojsci (lekcija). Beograd: CVVŠ OS
Prapotnik, J. (1983) Tehničko obezbeđenje novih generacija borbenih i neborbenih sredstava u OS SFRJ. Vojnotehnički glasnik