Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 4, str. 37-62
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 17/12/2010
doi: 10.5937/vojtehg1004037A
Koncept razvoja službi logistike
Vojna akademija, Katedra logistike, Beograd

e-adresa: markodandrejic@hotmail.com

Sažetak

Da bi logističke službe, kao deo sistema odbrane, bile efikasne i efektivne moraju biti kvalitetno organizaciono-tehnološki isprojektovane i kvalitetno vođene. Moraju da imaju dugoročni koncept razvoja sa ugrađenim organizacionim aspektom, jasno izražena težišta i prioritete u funkcionisanju, a takođe i kvalitetno definisane pokazatelje uspešnosti. Neophodno je da prate promene u bližem i daljem okruženju. Takođe, svaki proces koji je u nadležnosti logističkih službi mora biti dobro isprojektovan i upravljiv. Važan uslov za prevođenje logističkih službi iz jednog stanja u drugo jeste posmatranje odbrane i logistike odbrane i Vojske na načelima i logici sistemskog, a povremeno i situacionog pristupa. Polazna osnova za ostvarenje velikog stepena jedinstva unutar sistema logistike jeste definisanje koncepta razvoja službi logistike sa ugrađenim organizacionim aspektom, koji treba da razume i prihvati logistički sistem pri misaonom poimanju i operativnom delovanju.

Ključne reči

odbrana; logistika; jedinstveno shvatanje logistike; koncept; razvoj; logističke službe

Reference

Andrejić, M. (2009) Logistika (udžbenik). Beograd: Vojna akademija - SLJR
Andrejić, M., Milenkov, M. (2009) Tehnička podrška (udžbenik). Beograd: SLJR - Vojna akademija
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Stanojević, P., Mišković, V., Siladić, M., Ilić, S., Andrejić, M., Milićević, M., Spasojević, Z. (1999) Opis i analiza sistema održavanja u Vojsci Jugoslavije. u: Projekat Primena logističkog pristupa u organizaciji Vojske Jugoslavije, SP GŠ VJ, Beograd, studija