Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 59, br. 1, str. 81-95
Analiza akvizicije signala u softverskom GPS prijemniku
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasokosv@yahoo.com
Sažetak
U radu je prikazana kritička analiza toka obrade signala u softverski realizovanom GPS prijemniku, kao i kritičko poređenje različitih arhitektura za obradu signala u okviru GPS prijemnika. Najpre je prikazana osnovna struktura GPS signala, a zatim i model softverskog prijemnika. Na osnovu prikazanog modela realizovan je prijemnik u programskom paketu MATLAB u kojem su izvršene simulacije obrade signala. Radi uporednog prikaza karakteristika pojedinih metoda početne sinhronizacije (akvizicije) signala prikazane su arhitekture obrade signala pojedinih metoda za implementaciju u softverskom prijemniku. Posebno su analizirani i opisani metodi serijske, paralelne i akvizicije pomoću metoda ciklične konvolucije signala. Na osnovu izvršene analize i prikupljenih podataka predložen je najprihvatljiviji metod akvizicije za implementaciju u softverskom GPS prijemniku. Celokupna obrada signala izvršena je na signalu L1 i podacima prikupljenim pomoću ulaznog kola SE4110.
Reference
Bao, J., Tsui, Y. (2005) Fundamentals of global positioning system receivers. New Jersey: John Wiley & Sons
Dukić, M. (2008) Principi telekomunikacija. Beograd: Akademska misao
Kaplan, E.D. (1996) Understanding GPS : principles and applications. Norwood: Artech House
Marvin, K. (1994) Spread spectrum communication handbook. New York: McGraw-Hill
Meyr, H., Moeneclaey, M. (1998) Synchronization, channel estimation, and signal processing. New York: John Wiley & Sons
Misra, P., Enge, P. (2006) Global positioning system, signals, measurements and performance. Ganga-Jamuna Press
Radojević, S., Ćurčić, J. (2009) Razvoj globalnih satelitskih navigacionih sistema. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 111-126
Render, P., Kai, B. (2006) Software-defined GPS and Galileo receiver. Birkhauser
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1101081S
objavljen u SCIndeksu: 19.04.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2015)
Poboljšanje sinhronizacije signala u softverskom GPS prijemniku
Sokolović Vlada S., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2011)
Izbor metoda sinhronizacije signala u softverskom GPS prijemniku
Sokolović Vlada S., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2010)
Komunikacioni kanal sa šifrovanjem informacija
Markagić Milorad S.

prikaži sve [8]