Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 2, str. 29-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/vojtehg1102029D
Metodologija izbora naoružanja za primenu na lakim terenskim točkaškim vozilima
POLIPLAN, Plandište

e-adresa: ad.napredak@nadlanu.com

Sažetak

U radu je dat prikaz osnova metodologije za izbor naoružanja za primenu na lakim terenskim točkaškim vozilima. Definisana je metodologija za izbor naoružanja sa osnovnim ciljem da se postigne efikasan sistem vozilo-naoružanje sa aspekta adekvatne vatrene moći, pokretljivosti i zaštite. Analizirane su performanse savremenih lakih terenskih točkaških vozila i postojećeg naoružanja pogodnog za primenu na takvim vozilima. Definisani su načini opterećenja vozila usled dejstva naoružanja postavljenog na vozilo i date su smernice za formiranje matematičkog modela sistema vozilo-platforma-naoružanje. Postavljen je princip eksperimentalnog istraživanja sistema vozilo-platforma-naoružanje sa potrebnom opremom. Predložena metodologija po svom sadržaju je jedinstvena i omogućiće efikasno sagledavanje problematike izbora naoružanja za primenu na lakim terenskim točkaškim vozilima.

Ključne reči

Reference

Dragojević, M. (1990) Borbena vozila. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Pantić, M., Janković, G., Tajević, M. (2005) Konverzija oklopnih borbenih vozila u vozila specijalne namene. u: Naučni skup Odbrambene tehnologije OTEH 2005, Beograd, Novembar
Samusenko, M.F., Emelin, M.I. (1968) Osnovy proektirovanija artillerijskoga vooruženija tankav i samohodno-artillerijskih ustanovok. Moskva: Artillerskaja inženernaja akademija
Tasić, M., Đurković, V.P., Pantić, M. (2006) Eksperimentalno utvrđivanje pomeranja elastično oslonjenog rama vozila u uslovima impulsnog opterećenja. u: Simpozijum o operacionim istraživanjima (33),SYM - OP - IS Naučno- stručni skup, Banja Koviljača, 03-06. oktobra, str. 633-636
Tasić, M. (2006) Uticaj impulsnog opterećenja na ponašanje dopunskog rama i oslanjanje vozila. Beograd: Vojna akademija VS, Doktorska disertacija
Tasić, M., Đurković, V.P., Pantić, M. (2006) Uticaj impulsnog opterećenja duž produžne ose na oscilovanje nosećeg rama vozila. u: Naučno-stručni skup, Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES, Banja Luka 21. i 22. septembar, Asocijacija za dizajn, elemente i konstrukcije ADEKO, str. 287-292
Vučurović, O. (2006) Problemi projektovanja lansirnih uređaja. Beograd: Mašinski fakultet, monografija