Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 2, str. 94-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/07/2011
doi: 10.5937/vojtehg1102094S
Izbor metoda sinhronizacije signala u softverskom GPS prijemniku
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Institut 'Mihajlo Pupin'
cUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresa: sokosv@yahoo.com

Sažetak

U radu su prikazani kritička analiza toka obrade signala u softverski realizovanom GPS prijemniku i kritičko poređenje različitih arhitektura za obradu signala u okviru GPS prijemnika. Najpre je prikazan model softverskog prijemnika. Na osnovu prikazanog modela realizovan je prijemnik u programskom paketu MATLAB u kome su izvršene simulacije obrade signala. Cilj rada je da pokaže prednosti i nedostatke pojedinih metoda sinhronizacije signala u prijemniku, i predloži prihvatljivo rešenje za moguću implementaciju. Celokupna obrada signala izvršena je na signalu L1 i podacima prikupljenim pomoću ulaznog kola SE4110. Akvizicija signala realizovana je metodom ciklične konvolucije. Radi uporednog prikaza karakteristika pojedinih metoda sinhronizacije (praćenje) signala, prikazani su modeli ealrli-late DLL (Delay Lock Loop), TDL (Tau Dither Loop) i Costas-ove PLL (Phase Lock Loop) petlji praćenja sinhronizacije signala. Na osnovu izvršene analize i prikupljenih podataka, predložen je najprihvatljiviji metod praćenja signala za implementaciju u softverskom GPS prijemniku. Takođe, prikazan je uticaj pojedinih parametara petlji praćenja na sinhronizaciju signala. Nakon izdvajanja bita navigacionih podataka predložen je i NDA (Nondata-aided) algoritam za dodatnu sinhronizaciju detektovanih bita s ciljem njihove pravilne detekcije i bržeg pozicioniranja prijemnika.

Ključne reči

GPS; softverski prijemnik; praćenje signala; sinhronizacija bita; DLL; TDL; PLL

Reference

Dukić, M. (2008) Principi telekomunikacija. Beograd: Akademska misao
Heinrich, M., Moeneclaey, M. (1998) Synchronization, channel estimation, and signal processing. New York: John Wiley & Sons
Kaplan, E.D. (1996) Understanding GPS : principles and applications. Norwood: Artech House
Parkinson, B.W., Spilker, J.J. (1996) Global positioning system: Theory and applications. Washington: American Institute of Aeronautics and Astronautic, Vol1
Radojević, S.M., Ćurčić, J.T. (2009) Tačnost i modernizacija globalnog pozicionog sistema. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 4, str. 108-131
Render, P., Borre, K. (2006) Software: Defined GPS and Galileo receiver. Birkhauser
Simon, M.K., Omura, J.K., Scholty, R.A., Levitt, B.K. (1994) Spread spectrum communications handbook. McGraw-Hill