Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 2, str. 111-119
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/07/2011
doi: 10.5937/vojtehg1102111M
Osnovne funkcije elemenata telekomunikacionog kanala za uspešan prenos poruka
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: milmarkag@yahoo.com

Sažetak

Izazov u oblasti multimedijalnih telekomunikacija jeste pokušaj da se koherentno i konzistentno integrišu tekst, zvuk, slika i video i to tako da se obezbedi jednostavnost korišćenja i interaktivnost rada. Da bi ponuđene multimedijalne aplikacije bile prihvatljive za krajnje korisnike, posebna pažnja poklanja se kvalitetu prenosa kroz mrežu i prezentaciji poruka. Cilj rada je da na početku više saznamo o komunikacionom kanalu, njegovim sastavnim elementima i da detaljnije razmotrimo karakteristike izvora poruka, te da se informišemo o nekim od mogućih prilaza razmatranju elemenata u telekomunikacionom kanalu.

Ključne reči

Reference

Blakowski, G., Steinmetz, R. (1996) A media synchronization survey: Reference model, specification, and case studies. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 14(1): 5-35
Class, C. (1999) Quality-of-service based assessment of synchronization algorithms. TIK Report, br. 74, Aug
Ehley, L., Furth, B., Ilyas, M. (1994) Evaluation of multimedia synchronization techniques. u: Int. conf. on multimedia computing and systems, Boston, May, proc, str. 514-519
Jovanović, B.Ž. (2010) Algoritmi selektivnog šifrovanja - pregled sa ocenom performansi. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 134-154
Markagić, M. (2009) Svet šifara. Beograd: Medija centar Odbrana
Markagić, M.S. (2010) Komunikacioni kanal sa šifrovanjem informacija. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 3, str. 88-104
Saparamandu, V., Senevirante, A., Fry, M. A review of inter media synchronization schemes. u: Int. conf. on multi-media modeling (I), Singapore, proc, str. 229-239
Shivakumar, N., Sreenan, C.J., Narendran, B., Agrawal, P. (1995) The concord algorithm for synchronization of networked multimedia streams. u: Int. conf. on multimedia computing and systems, May 15-18, proc, str. 31-40
Šenon (1963) Raboti po teorii informacii i kibernetike. Moskva