Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 4, str. 93-115
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 27/12/2011
doi: 10.5937/vojtehg1104093I
Analiza efikasnosti mogućih modela opsluživanja na pumpnim stanicama primenom teorije masovnog opsluživanja
aVojska Srbije, Komanda za obuku, Odeljenje za logistiku, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: slmaig@nadlanu.com

Sažetak

U radu je izvršena analiza efikasnosti mogućih modela opsluživanja na pumpnim stanicama, primenom matematičkog modela teorije masovnog opsluživanja. Na osnovu stvarnih prikupljenih podataka i statističke analize očekivanog intenziteta dolazaka i opsluživanja vozila na pumpnim stanicama, izvršeno je matematičko modelovanje realnih procesa opsluživanja i kvantifikovanje određenih parametara, u smislu sagledavanja slabosti postojećih modela i prednosti mogućih automatizovanih modela opsluživanja.

Ključne reči

Reference

Andrejić, M. (2010) Uvod u logistiku - udžbenik za osnovne akademske studije. Beograd: Vojna akademija - SLJR
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Andrejić, M., Novaković, S., Majstorović, A. (2008) Planiranje u vojnim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 1, str. 13-30
Andrejić, M. (2001) Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 1, str. 36-52
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Ilić, S. (2009) Praćenje kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha pogonskih sredstava na pumpnim stanicama. Beograd, magistarski rad
Nikolić, I., Borović, S. (2001) Metode i softver za operaciona istraživanja. Beograd: FON
Nikolić, N. (2005) Istraživanje modela i metoda masovnog opsluživanja za primenu u vojnim procesima. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija
Stojiljković, M., Vukadinović, S.V. (1984) Operaciona istraživanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod