Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVisoka škola strukovnih studija za DTM, Beograd

e-adresamarkodandrejic@hotmail.com, ivana.andrejic92@gmail.com, arsic.slavisa@gmail.com, srdjanljubojevic@gmail.com
Sažetak
Obimne i dinamične organizacione promene koje su u poslednjih nekoliko godina sprovođene u oblasti odbrane zahvatile su i oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada vezanog za odbranu. Nastojao se formirati novi, integrisani naučni i obrazovni sistem, harmonizovan sa nacionalnim sistemom, koji će biti samoobnovljiv i delom samoodrživ, te kao takav biti koristan ne samo sistemu odbrane već i široj društvenoj zajednici. Da bi se operacionalizovala osnovna zamisao osnovan je Univerzitet odbrane, kao državni univerzitet i institucija integrativnog karaktera u kojoj se odbrana izučava i istražuje na naučnim osnovama. Analizom funkcionisanja Univerziteta odbrane na načelima i logici sistemskog i situacionog pristupa, kroz sagledavanje postojećih načina rada, trenutnih mogućnosti, potreba i očekivanih rezultata, može se uočiti da postoje mogućnosti za opšte unapređenje postojećeg stanja i za postizanje višeg nivoa organizacionih performansi. Mogućnosti za unapređenje stanja postoje u oblasti usklađivanja postojeće i nacionalne normativno-zakonske regulative, zatim organizacije, organizacione kulture, u oblasti tehnologije rada, kvaliteta i raspodele, u funkcijama i procesima, kao i u domenu pojedinačnih elemenata sistema.
Reference
*** (2012) Pravilnik o kvalitetu na Univerzitetu odbrane. Službeni vojni list, 10
Andrejić, M., Ljubojević, S., Milenkov, M. (2013) Integralni pristup unapređenju kvaliteta obrazovanja i rada u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. u: Naučno-stručni skup Politehnika-2013, Beograd, 140-147
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Logistično obrazovanje i obučavanje nelogističkog osoblja. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Beker, I., i dr. (1994) Sistem kvaliteta-unapređenje-metode i tehnike. Novi Sad: Institut za industrijske sisteme
Heleta, M. (2003) Znanje kao generator promena primenom koncepta TQM. u: Knowledge Management, Beograd: Fakultet za menadžment 'Braća Karić'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojtehg63-7038
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci