Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 33, br. 1-2, str. 221-238
Konotativni aspekt značenja: konstrukcija konotativnog diferencijala
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Sažetak
Cilj ovog istraživanja je bio da se proveri faktorska struktura konotativnog značenja dobijena u prethodnom istraživanju (Janković, 1999), a potom da se na osnovu tih nalaza pristupi konstrukciji što ekonomičnijeg instrumenta za merenje konotativne dimenzije značenja, jedne od dimenzija u hipotetičkom višedimenzionalnom semantičkom prostoru. U istraživanju je učestvovalo 605 ispitanika koji su na setu od 32 skale u formi semantičkog diferencijala procenjivali značenje 72 pojma. Skale su izdvojene na osnovu prethodne studije u kojoj je iz velikog broja prideva srpskog jezika izdvojeno najpre 70, a potom 32 skale koje najbolje odslikavaju konotativni aspekt značenja pojmova. Na osnovu analize glavnih komponenata, utvrđeno je postojanje trofaktorske strukture konotativnog značenja: I emotivno-evaluativni (skale: prijatno, poželjno, dobro, drago...), II kognitivni (skale: razumljivo, objašnjivo, logično, jasno...) i III konativni (skale: upečatljivo, inspirativno, motivišuće, veliko...). Poređenjem ovih rezultata sa rezultatima prethodnog istraživanja nalazimo da je potvrđena prvobitno dobijena struktura konotativnog aspekta značenja, što otvara put ka finalnoj konstrukciji konotativnog diferencijala - instrumenta za merenje konotativne dimenzije značenja.
Reference
Crystal, D. (1990) The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Havelka, N.N. (1992) Socijalna percepcija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Janković, D. (1999) Konotativni aspekt značenja: Utvrđivanje latentnih dimenzija. LEP Saopštenja, br. 65
Kristal, D. (1988) Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit
Lachman, R., Lachman, J. (1979) Cognitive psychology and information processing. Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Lyons, J. (1977) Semantics. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Marković, M. (1971) Dijalektička teorija značenja. Beograd: Nolit
Osgood, C.E., Succi, G.J., Tannenbaum, P.H. (1957) The measurement of meaning. Urbana-Chicago, IL: University of Illinois Press
Osgood, C.E., May, W., Miron, M. (1975) Cross-cultural universals of affective meaning. Urbana-Chicago, IL: University of Illinois Press
Rot, N. (1982) Znakovi i značenja - verbalna i neverbalna komunikacija. Beograd: Nolit
Šešić, B.V. (1983) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Psihologija (2000)
Konotativni aspekt značenja: utvrđivanje latentnih dimenzija
Janković Dragan

Vojno delo (2001)
Odnosi sa javnošću i svet simbola
Mitrović Željko N.

Vojno delo (2011)
Naučna izgrađenost operatike kao nauke odbrane
Slavković Rade, i dr.

prikaži sve [145]