Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 1 od 1  
Psihologija
2003, vol. 36, br. 4, str. 411-423
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/PSI0304411P
Kritičko mišljenje između pomodarstva i promišljanja - ka teorijskom utemeljenju koncepta
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

e-adresa: kostamat@eunet.yu

Sažetak

U radu se, na osnovu analize socijalizacijskog konteksta u savremenom društvu, obrazlaže značaj kritičkog mišljenja kao obrazovnog cilja, kao i potreba za promišljenim, teorijski utemeljenim pristupom u njegovoj realizaciji. Razmatrane teškoće koje postoje u razumevanju značenja pojma kritičko mišljenje, dovode se u vezu sa složenošću samog pojma, različitim i heterogenim kontekstima u kojima se on upotrebljava, kao i sa površnim, usko pragmatičnim i teorijski neutemeljenim praktičnim primenama. Rad je, ujedno, pokušaj identifikovanja glavnih teorijskih problema vezanih za konceptualizaciju kritičkog mišljenja i poziv na ozbiljno promišljanje njihovog značenja, značaja i praktičnih implikacija.

Ključne reči

kritičko mišljenje; obrazovanje; teorijski problemi kritičkog mišljenja

Reference

Ausubel, D.P. (1968) Educational psychology: A cognitive view. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Ennis, H.R. (1987) A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. u: Baron J., R. Sternberg [ur.] Teaching Thinking, San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Ennis, R.H. (1996) Critical thinking. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Facione, P.A. (1990) Critical thinking: A statement of expert consenzus for purposes of educational assesment and instruction. Millbrae, CA: California Academic Press
Facione, P.A. (1998) Critical thinking: What it is and why it counts. Millbrae, CA: California Academic Press
Fowler, B. (1996) Critical thinking definitions, critical thinking across the curriculum project. Longview Community College, Retrieved December, 2002 from the World Wide Web: http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/ctac/definitions.htm
Macey, D. (2000) The penguin dictionary of critical theory. Harmondsworth, itd: Penguin Books
McPeck, J.E. (1981) Critical thinking and education. New York: St. Martin's Press
Paul, R. (1982) Teaching critical thinking in the 'strong sense': A focus on self-deception, world views and dialectical mode of analysis. Informal Logic Newsletter, Vol. 5, 2, 2-7
Paul, R. (1992) Critical thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world. Santa Rosa, CA: Foundation Critical Thinking
Paul, R. (1995) Why students and often teachers don't reason well. California: Foundation Critical Thinking
Paul, R., Elder, L., Bartell, T. (1997) California preparation for instruction in critical thinking: Research findings and policy recommendation. California: Foundation Critical Thinking
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Plut, D., Pavlović-Babić, D., Gošović, R., Krnjaić, Z.T., Pešić, J., Stepanović, I., Lazarević, D.A., Antić, S., Petrović, D.S. (2001) Kultura kritičkog mišljenja - bazični priručnik. Beograd: Institut za psihologiju
Siegel, H. (1988) Educating reason: Rationality, critical thinking and education. London-New York, itd: Routledge