Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Psihologija
1999, vol. 32, br. 1-2, str. 117-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Jedna asimetrična mera asocijacije između dve kvantitativne varijable

Sažetak

Predložena je jedna alternativna asimetrična mera asocijacije između dve kvantitativne, eliptično distribuirane varijable definisana kao multipla korelacija Hermite - Chebyshevljevih polinoma četvrtog reda jedne varijable sa standardizovanim vrednostima druge varijable.

Ključne reči

mere asocijacije; nelinearni modeli

Reference

Ivanović, B. (1959) Teorija korelacije u ekonomskim istraživanjima. Beograd: Nolit
Kendall, M.G., Stuart, A. (1973) Statističeskie vyvody i svjazi. Moskva, itd: Nauka
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON 6 - kibernetička baterija konativnih testova. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Walker, H.M., Lev, J. (1953) Statistical inference. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston